LEDIG STILLING VED NMBU

Administrasjonssjef -  Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Søknadsfrist: 03.03.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Har du ledererfaring innen økonomi, personal og kommunikasjon – gjerne fra statlig sektor?

Om stillingen

Ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) er det ledig stilling som administrasjonssjef.

Som administrasjonssjef vil du ha et bredt spenn av oppgaver: Fra strategisk arbeid med planer og prosesser, til ulike gjøremål som inngår i den daglige driften.

Du vil ha ansvar for den daglige ledelsen av fakultetsadministrative tjenester innen personal, kommunikasjon og økonomi, og ha personalansvar for de ansatte.

Du vil være del av dekanens ledergruppe som består av fem instituttledere, prodekan utdanning og prodekan forskning. Prodekanene har fag- og personalansvar for studie- og forskningsadministrasjonen.

Du vil ha en nøkkelrolle i å sikre at administrasjonen drives innenfor rammene gitt i regelverk og beslutninger og at administrasjonen utvikles i samsvar med fakultetets og NMBUs behov.

Stillingen rapporterer til dekan.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonssjefen er leder av fakultetets administrative virksomhet innenfor områdene økonomi, personal, HMS, drift/fellestjenester og kommunikasjon. Fakultetsadministrasjonen består i dag av 12 ansatte, og det er egne teamledere innen økonomi og personal.

Administrasjonssjefen skal:

 • bistå dekan i det strategiske arbeidet, herunder implementeringen av strategier og handlingsplaner
 • forberede saker for Fakultetsstyret og bistå dekan i iverksettelse av fakultetsstyrets vedtak
 • ivareta god økonomistyring, ressurs- og personalforvaltning og HMS-oppfølging i henhold til gjeldende regelverk
 • sørge for effektive administrative tjenester som understøtter den faglige kjernevirksomheten
 • sørge for god informasjon og kommunikasjon internt på fakultetet
 • være fakultetets kontaktpunkt mot NMBUs sentrale administrative enheter
 • ivareta personalansvar for fakultetets administrative ansatte og legge til rette for kompetanseutvikling av disse

I tillegg har administrasjonssjefen ansvar for et bredt spekter av andre administrative oppgaver.

Arbeidsoppgavene kan bli endret som følge av endringer i behov i enheten.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha:

 • Relevant utdanning på minimum masternivå
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Kompetanse i bruk av administrative IT-systemer
 • Relevant arbeids- og ledelseserfaring, fortrinnsvis fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring med virksomhetsstyring, økonomistyring og ressursstyring
 • Erfaring med personalforvaltning og HMS innen statlig sektor
 • Kjennskap til og interesse for forsknings- og utdanningsaktivitet innen universitetssektoren
 • Kjennskap til og interesse for fagområdene ved fakultetet
 • Kunne vise til gode resultater fra ledelse, omstillings- og effektiviseringsarbeid

Personlige egenskaper/egnethet

 • Vi leter etter en inkluderende, motiverende og resultatorientert leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du må ha god organisasjons- og rolleforståelse, ha overblikk og evne til å prioritere og delegere i en travel hverdag
 • Videre må du kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet. Du må like å være tett på medarbeiderne og bistå i smått og stort av arbeidsoppgaver

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1058 administrasjonssjef, (ltr. 75 - 82) (kr 759100 - 919200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 03.03.2024

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS