LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Lærlingeplasser i IT-driftsfaget

Søknadsfrist: 13.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Læreplasser ved UiT

Vil du bli lærling hos oss

Ved avdeling for IT er det 7-9 ledige læreplasser høsten 2023. Læreplassene har arbeidssted Tromsø, Harstad, Alta og Narvik.

Avdeling for IT har rundt 135 årsverk og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, utdanningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, HPC tjenester, AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Vi utfører og tilrettelegger IT-tjenester for ca. 17 800 studenter og 3 700 ansatte.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, Harstad, Alta eller Narvik

Arbeidsoppgaver

Opplæring i lærefaget i henhold til fastlagt læreplan.

Du vil få varierte arbeidsoppgaver og god opplæring innenfor hovedområdene:

 • IT-brukerstøtte
 • Teknisk støtte i forbindelse med kurs og konferanser
 • Installasjon av PCer og oppkobling av arbeidsstasjoner
 • Veiledning og opplæring i bruk av programvare og IT/AV tjenester
 • Brukerstøtte, drift og feilsøking knyttet til AV-utstyr i møte- og undervisningsrom
 • Dokumentasjon
 • Produksjon av brukerstøttedokumenter
 • Behandling av saker i saksbehandlingssystem og via telefon

Vi kan tilby

 • En faglig god opplæringsplass i et trivelig arbeidsmiljø
 • Personlig veiledning, oppfølging og tilbakemelding
 • Nettverksbygging
 • Mulighet til å bygge erfaring og kompetanse
 • Kurs og sertifisering
 • Lønn etter avtale (Særavtale for lærlinger med 2 eller 2 1/2 års læretid på 50% lønn av gjeldende lønnstrinn gjennom hele læretiden).

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått VG1 og VG2 IKT-servicefag
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og søker kandidater som:

 • er positiv og serviceinnstilt.
 • er motivert, engasjert og lærevillig.
 • viser initiativ og liker å ta ansvar.
 • evner til å arbeide selvstendig og samarbeider godt i team.
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • trives med tidvis høyt tempo.
 • har interesse for teknologi og digitale løsninger.
 • er pliktoppfyllende og punktlig.

Kontakt

 • Faggruppeleder Knut E Schrøder, telefon: 77 64 43 20, mobil 902 01 902, e-post: [email protected]
 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes , elefon: 77 66 07 21, mobil 952 07 112, e-post: [email protected]

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden.

Den skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • attester
 • vitnemål
 • hvilken lokasjon du ønsker å søke på.

Frem til du får vitnemål sender du kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det.

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS