LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Lærling i innholdsproduksjonsfaget

Søknadsfrist: 25.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Læreplasser ved UiT

Vil du bli lærling hos oss

UiT Norges arktiske universitet skal ansette en lærling i innholdsproduksjonsfaget med tiltredelse 12. august 2024.

Læretiden og ansettelsesforholdet varer i 24 måneder og avsluttes 87 august 2026. (Forutsetter at lærlingen har vg 1 og 2)

UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til å levere inne en oppgave i forkant av et intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk, viser motivasjon og har gode faglige resultater.

Opplæring og fagprøve:

Som lærling i innholdsproduksjonsfaget hos UiT skal du ha opplæring i henhold til fastlagt læreplan.

Kompetansemål:

Her finner du kompetansemålene i læreplanen for innholdsproduksjonsfaget.

Arbeidsoppgaver

I ditt daglige virke hos oss på Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) inngår du i et team som består av journalister, webdesignere, grafikere, fotografer og videoprodusenter. Som lærling hos oss vil du delta i redaksjonsmøter hvor produksjon av forskningsformidling, SoMe-publiseringer og nyheter planlegges. En arbeidsdag hos oss vi gi deg varierte oppgaver som portrettfotografering både i studio og ute i felt. Reportasjefotografering og videoproduksjon til våre nyhetssaker som handler om forskningen, undervisningen og arrangementene som foregår på våre campuser. I tillegg skal du levere bilder og video til våre SoMe-kanaler. Dine arbeidsoppgaver vil gi deg stor kreativ frihet.

I løpet av din lærlingperiode vil du inngå i vår daglige drift og få opplæring og erfaring i samtlige deler av arbeidsprosessen fra ide til levering av ferdig produkt.

UiT er en av landsdelens største arbeidsplasser og dine arbeidsoppgaver vil være svært varierte.

For å bli en dyktig innholdsprodusent krever det målrettet og hardt arbeid, derfor må du være motivert til å yte ditt beste på jobb. Du må like kreativt arbeid og ha evnen til å tenke og handle selvstendig. Jobben krever at du kan ta kontakt med og er nysgjerrig på nye folk og miljøer.

At du liker fotografering/videoproduksjon og har kjennskap til de grunnleggende prinsipper i produksjonsprosessen er en forutsetning for stillingen.

Kvalifikasjonskrav

For å være aktuell for stillingen, må du ha fullfør vg2, før oppstart.

Personlige egenskaper: 

Vi søker initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for faget.

Vi har stort behov for personer som behersker teknologi da enheten vår er svært langt fremme på fleksibilisert/digital utdanning. 

Lærlingen vil ha en sentral rolle på å ute støtte og service til ansatte og studenter i bruk av digitale verktøy. Vi ønsker derfor kandidat med gode kommunikasjonsevner. 

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden

Den skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • attester
  • vitnemål. Frem til du får vitnemål kan du sende kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det. 

Om ansettelsesprosessen:

Aktuelle søkere som innkalles til intervju vil få tilsendt en oppgave de skal løse og levere i forkant av et intervjuet som gjennomføres på Teams/Skype i mars. Ansettelsesprosessen forventes å bli sluttført i løpet av april.

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). 

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Vi kan tilby

  • En faglig god opplæringsplass i et trivelig arbeidsmiljø
  • Personlig veiledning oppfølging og tilbakemelding
  • Nettverksbygging
  • Mulighet til å bygge erfaring og kompetanse

Lønn:Du lønnes etter lønnsvilkårene som gjelder for lærlinger i staten.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS