Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Studieveileder - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Søknadsfrist: 29.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Studieveileder

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100% stilling som studieveileder. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold. Den som ansettes vil inngå i et team av studieveiledere ved fakultetet, og vil få særlig ansvar for studieprogram på bachelornivå ved Institutt for mikrosystemer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning innenfor aktuelle studieprogram, herunder emnevalg, studieprogresjon, utvekslingsmuligheter/ studier i utlandet mv. Studieadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystem (Public 360)
 • Bistå i arbeidet med studie- og emneplaner
 • Bidra i det løpende kvalitetsarbeidet og etterlevelse av USNs kvalitetssystem
 • Bidra til utarbeidelse av tekster til nettsider og markedsføringsmateriell
 • Kan bli aktuelt med studieadministrasjon og prosjektoppfølging av enkeltkurs som tilbys i etter- og videreutdanningsmarkedet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå eller tilsvarende, gjerne innenfor maritime eller teknologiske fag
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant erfaring fra universitets og høgskolesektoren
 • Erfaring fra selvstendig og utviklingsorienter arbeid, høyt tempo og stor bredde i oppgavene
 • Gode språkkunnskaper, både norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Selvstendighet, initiativ, nytenkning og entusiasme
 • Evne til å prioritere og strukturere
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Samarbeidsevne og tydelig kommunikasjon
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (kode 1408): NOK 408 600 – 488 000 pr år - seniorkonsulent (kode 1363): NOK 464 000 – 583 900 pr. år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen