LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studieadministrativ medarbeider - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 17.05.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig fast stilling som Studieadministrativ medarbeider

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig fast stilling i inntil 80% som studieadministrativ medarbeider ved vårt studiested på Rauland. Nærmeste leder er fakultetsdirektør, men det daglige arbeidet skjer i nært samarbeid med instituttledelsen og miljøet på studiestedet for øvrig.

Våre medarbeidere gjør i møte med studentene og samfunnet for øvrig et viktig arbeid i å iverata og utvikle fakultetets og studiested Raulands omdømme og profil. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives på jobb og tilbyr selvstendige arbeidsplasser hvor vi verdsetter et godt arbeidsmiljø og en innstilling om at også dine kollegaer og våre studenter skal lykkes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning rettet mot studiestedets studenter
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer
 • Vitnemålsproduksjon
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte
 • Bistå og avlaste i andre løpende oppgaver ved studiested Rauland etter behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Gjerne erfaring med saksbehandling
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Engelsk er tidvis en del av arbeidsspråket.
 • Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • God fleksibilitet da arbeidet tidvis er svært variert
 • Serviceinnstilling
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet
 • Gjerne interesse for studiested Raulands fagområder og dets egenart

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stillingen vil bli innplassert som førstekonsulent/seniorkonsulent avhengig av kompetanse og erfaring. Førstekosulent (SKO 1408) LT 44 - 55 / kr 419 600 – 499 500 i 100 % stilling per år, og seniorkonsulent (SKO1363) LT 52 - 65 / kr 475 800 – 594 300 i 100 % stilling per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS