LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulent - Institutt for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 15.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som studiekonsulent. Stillingen er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) i Tromsø.

Institutt for samfunnsvitenskap har om lag 60 ansatte i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og 7 i administrative stillinger. Det tilbys undervisning på alle nivå; fra bachelorgradsnivå til ph.d.-nivå (doktorgradsnivå). Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samfunnsplanlegging.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Ansvar og arbeidsoppgaver pr tid tilknyttet statsvitenskap

 • Studieadministrasjon og undervisningsplanlegging
 • Eksamensadministrasjon
 • Studentsørvis og studieveiledning
 • Generell saksbehandling knyttet til studieforvaltning
 • Støtte til vitenskapelige ansatte i studieadministrative gjøremål
 • Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller endring i organisasjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Rita Johansen :

eller instituttleder Anne Britt Flemmen:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning, minimum bachelor/cand.mag. For å bli tilsatt i stillingen må søkeren ha relevant erfaring fra saksbehandling/administrasjon med gode IKT-kunnskaper.

Stillingen krever evne til konstruktivt samarbeid. Den som blir tilsatt må kunne arbeide selvstendig, være serviceinnstilt og fleksibel.

Vedkommende må kunne takle høyt arbeidstempo med mange ulike oppgaver.

Den som tilsettes, må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS