LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / seniorkonsulent tilknyttet Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser

Søknadsfrist: 25.09.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Instutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser.

Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser er en nyopprettet, felles enhet for forvaltningen av de fire store befolkningsundersøkelsene ved ISM som er Tromsøundersøkelsen, Kvinner og Kreft, SAMINOR og FitFutures. Forvaltningsenheten er en kjernefasilitet ved Helsefakultetet. Hovedoppgaven er forvaltning av allerede innsamlet materiale for de fire befolkningsundersøkelsene ved ISM, herunder både data og biologisk materiale. Formålet med en felles forvaltningsenhet er en samordning av oppgaver og rutiner rundt forvaltningen som på sikt vil gi stordriftsfordeler og effektivisere oppgavene. Med felles organisering, systemer og prosedyrer vil forvaltningen av befolkningsundersøkelsene bli mindre sårbar. Forvaltningsenheten ivaretar oppgaver knyttet til organisering, formidling, økonomi, søknader og saksbehandling, prosjektadministrasjon, utlevering og koblinger og oppbevaring av data og biologisk materiale.

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning og Arbeidshelse i Nord. Instituttet har i overkant av 200 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av søknader om utlevering av data og biologisk materiale
 • Koordinering av aktiviteter, råd og utvalg
 • Forvaltning av prosjekter og arkivering
 • Svare på henvendelser fra deltakere og forskere
 • Formidlingsoppgaver i tilknytning til blant annet nettsider
 • Lederstøtte til befolkningsundersøkelsene
 • Arbeid med opprettelse og vedlikehold av internkontroll og administrative rutiner på tvers av befolkningsundersøkelsene
 • Det må regnes med at øvrige administrative oppgaver kan legges til stillingen

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Kristin Kanstad enhetsleder for Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser

eller kontorsjef Åshild Tempel

Kvalifikasjoner

Vi søker en serviceinnstilt og initiativrik teamarbeider som liker å ta fatt på nye arbeids- og utviklingsoppgaver. Du må også være analytisk og arbeide systematisk, ha evne til å bidra i strategiske og overordnede prosesser, kunne initiere og gjennomføre tiltak. Ha evne til å holde orden på mange oppgaver samtidig og trives med til tider høyt tempo. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Gode samarbeidsevner er avgjørende og personlig egnethet vektlegges.

Det kreves høyere utdanning på bachelornivå innen relevant fagområde. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang, relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning. Videre vil saksbehandler-/administrativ erfaring vektlegges. Det er en fordel med kjennskap til UiT og universitetssektoren og god erfaring fra ulike dataverktøy.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan seniorkonsulent i kode 1363 vurderes. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du merinformasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS