LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / seniorkonsulent - Seksjon for lønn og personaltjenester

Søknadsfrist: 31.07.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

Vil du styrke en av landsdelens største organisasjoner?

Vi trenger ny kollega innenfor fagområdet lønn og reise. Som medarbeider hos oss vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et spennende fagmiljø som preges av kontinuerlig forbedring.

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for lønn og personaltjenester er det ledig 1 fast 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent. Faggruppeleder er stillingens nærmeste overordnede.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, andre campus kan vurderes som arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider som ønsker å bidra innenfor følgende arbeidsoppgaver:

 • Produksjon av oppdragskontrakter
 • Kontroll av reiseregninger og utgiftsrefusjoner
 • Veiledning/rådgivning
 • Lederstøtte

Det må påregnes endringer innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder. 

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Det vil være en fordel med relevant saksbehandlererfaring fra oppgavene nevnt ovenfor, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren eller annen offentlig virksomhet. Seksjonens primære arbeidsverktøy er lønnssystemet SAP og arbeidserfaring fra dette systemet vil også være en fordel.

Du må ha evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk, og bør ha interesse for bruk av digitale verktøy og systemer. Vi legger vekt på personlig egnethet, og det er en forutsetning at du kan arbeide både selvstendig og i team.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling i egen seksjon og med andre deler av organisasjonen. Det legges vekt på at du er serviceinnstilt og fleksibel, samt har evne til å jobbe strukturert. Vi håndterer et komplekst regelverk, og det er derfor nødvendig med evne til forvaltning av regelverket samt å møte ansatte og ledere med kompetanse. Du bør ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene med fokus på god kvalitet, samtidig som behovet for effektivitet og nøyaktighet skal ivaretas. 

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS