Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent - Seksjon for eiendom, arkiv og administrative systemer

Søknadsfrist: 17.07.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du arbeide som arkivmedarbeider i SSB?

I Seksjon for eiendom, arkiv og administrative systemer er det ledig et vikariat som arkivmedarbeider i 30% stilling ut 2020 med mulighet til forlengelse. Stillingen er plassert i Oslo. Arbeidsoppgavene omfatter primært daglige driftsoppgaver knyttet til SSBs arkiv, hvor arkivsystemet Websak benyttes. Høres dette interessant ut, send oss din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til daglig drift i SSBs administrative arkiv.
 • Registrering i arkivsystemet Websak
 • Testing av alternative arkivsystemer når SSB skal anskaffe nytt arkivsystem
 • Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • God erfaring med bruk av arkivsystemet Websak
 • Erfaring med arkivarbeid i en større, statlig organisasjon
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på engelsk og norsk
 • Generell god IT-kompetanse, blant annet i Office 365

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Faglig nysgjerrig og engasjert
 • Analytisk og strukturert
 • Evne til å dele kunnskap
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Selvstendig
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent (kode 1408) kr 428 200 - 479 600 etter kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. For mer informasjon om hva dette innebærer gå inn på denne lenken https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4260525292

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Siv Hunstad (Seniorrådgiver), 905 52 933, [email protected]
 • Heidi Nylænder (Seksjonssjef), 62 88 53 81