Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

HR-konsulent

Søknadsfrist: 01.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter HR-konsulent.

Stillingen inngår i HR-avdelingens team for basistjenester og den som ansettes vil få varierte oppgaver innenfor blant annet sykefraværsoppfølging, permisjoner, pensjonsordninger og oppsigelse fra ansatte. HR-direktør er nærmeste leder.

Stillingen er ledig fra 1.januar 2021, men det kan bli aktuelt med noe tidligere ansettelse.

Hovedoppgaver

 • behandle permisjonssøknader og opphør av arbeidsforhold
 • sykefraværsoppfølging, både i kontakt med sykemeldt, leder og NAV
 • behandle henvendelser fra ansatte til HR-infodesk (digital tjeneste)
 • administrere prakisplassordninger, behandlingsutgifter og refusjoner fra NAV

Andre oppgaver innenfor HR vil kunne tillegges, avhengig av den ansattes kompetanse.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning, gjerne innenfor HR
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet. Erfaring med bruk av lønns- og personalsystemet SAP er en fordel.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er løsningsorientert og serviceinnstilt
 • er strukturert og i stand til å håndtere flere parallelle prosesser
 • tar initiativ og arbeider selvstendig
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres forskjellighet og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Vi søker flere menn til HR-avdelingen og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 420.000-520.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: 51 83 11 91, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen