Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Seniorkonsulent / rådgiver - læringsteknologi

Søknadsfrist: 22.09.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved enhet for digitalisering og utdanningskvalitet er det ledig stilling

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.08.2020 ledig en fast 100% stilling som seniorkonsulent/rådgiver.

Stillingen er knyttet til USN eDU, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted etter avtale.

USN eDU skal legge til rette for utdanningsfaglig kompetanseutvikling i samarbeid med fakultetene. Utdanningsfaglig kompetanse omfatter UH-pedagogikk og didaktikk, og inkluderer kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. eDU skal bidra til økt kvalitet i utdanningene, og være en pådriver for kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid og utnyttelse av digital teknologi i utdanningene.

Videre har enheten som oppgave å fremme fleksible utdanningstilbud og studentaktive læringsformer, og bidra til at USN har dynamiske læringsarenaer, både på campus og nett. USN er en stor institusjon og eDU er derfor organisert slik at hvert av de fire fakultetene har en læringsplattformansvarlig i eDU som kjenner fakultetets egenart. Dette gir nærhet til fakultetene og bedre forutsetninger for å løse fagspesifikke utfordringer og behov på hvert fakultet.

Stillingen vil være en hybrid administrativ/pedagogisk/teknisk stilling med hovedvekt på arbeid tilknyttet Canvas og andre systemer som MediaSite, Office 365 og andre læringsteknologier. Denne personen vil jobbe tett inn mot et av fakultetene sin administrasjon og faglige ledelse, og følge opp ansatte i undervisningsstillinger i bruk av digitale verktøy og teknologiske løsninger i undervisnings-, veilednings- og vurderingsarbeid. Det er også en økende mengde av samarbeid i UH-sektoren, og USN har nytte av å bidra i sektor-initiert arbeid, for eksempel i regi av Unit. Vi ønsker derfor en ny medarbeider i eDU som jobber med disse oppgavene, og som kan være pådriver for videre utforsking, implementering, drift og utviklingsarbeid av fremtidige læringsteknologier generelt sett som kan brukes i USN i årene fremover.

USN eDU har i dag 15 medarbeidere med ulik bakgrunn fordelt på faglige og teknisk- administrative stillinger. Den medarbeideren vi søker etter vil jobbe tett med de tre andre Canvasansvarlige og en Zoom-ansvarlig. Ved å samle disse stillingene i eDU har vi fått en mer robust organisering der de kan utfylle hverandre og samarbeide som et team. Det er også viktig med godt samarbeid med andre team i eDU: medie-teamet, UH-ped-teamet og fag-teamet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Teknisk tilrettelegging og koordinering av fakultetets arbeidsflater i vårt LMS som p.t. er Canvas
 • Veiledning og opplæring av fakultetets ansatte og studenter, inkludert veiledning i SupportCloud
 • Samarbeide med fakultetets administrasjon for å sikre god oversikt over fakultetets drift og studieportefølje - både teknisk, administrativt og faglig
 • Bidra til digital kompetanseutvikling i USN
 • Delta i samarbeid internt og eksternt om læringsteknologisystemer
 • Bidra i opplæring, kurs og veiledning av ulike typer programvarer til bruk i undervisning; f.eks. webkonferanseverktøy, video og lydredigering, skjermopptak, samskrivingsverktøy, mm.
 • Stillingen krever kontinuerlig oppdatert kompetanse i eksisterende og nye systemer, og en proaktiv og innovativ holdning til arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå (fortrinnsvis master for rådgiverstilling)
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Relevant administrativ eller pedagogisk erfaring, samt høy digital kompetanse og teknisk forståelse

Det vil bli lagt vekt på

 • Praktisk pedagogisk kompetanse eller veiledningskompetanse
 • Kunnskap om/erfaring fra pedagogisk anvendelse av IKT i undervisning
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

God organisasjonsforståelse og kjennskap til FS (eller tilsvarende administrative systemer) er en fordel.

Vi søker medarbeidere som er løsnings - og utviklingsorientert og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent (1363): NOK 464 000 - 583 900 per år, rådgiver (1434): NOK 488 000 - 605 500 per år. Lønnsplassering etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Svend Andreas Horgen, tlf. 95149731

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalkonsulent Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS