LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver økonomi

Søknadsfrist: 02.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) er det ledig 2 faste 100 % stillinger som førstekonsulent/rådgiver ved fakultetsadministrasjonens økonomistab.

HSL-fakultetet har sju institutter og fire sentre. Ved fakultetet er det om lag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Fakultetet har en fellesadministrasjon som blant annet ivaretar oppgaver innen økonomiområdet for hele fakultetet. Økonomistaben har rundt 15 medarbeidere. Fakultetsadministrasjonen ledes av assisterende fakultetsdirektør.

Arbeidssted er UiT Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Fakultetsadministrasjonens økonomistab ivaretar oppgaver innenfor budsjett og økonomistyring, innkjøp og regnskap og forvaltning av eksternfinansierte prosjekter. Den som blir tilsatt vil sammen med den øvrige staben arbeide med oppgaver primært knyttet til innkjøp, løpende regnskapsførsel og tilknyttede økonomioppgaver.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Behandle innkjøpsforespørsler fra hele fakultetet og lage innkjøpsordrer. I noen tilfeller er det også aktuelt å utføre og følge opp innkjøp/bestillinger
 • Fakturabehandling, fakturering og omposteringer
 • Veilede og bistå brukere av våre tjenester
 • Andre økonomi-/ og regnskapsoppgaver

Arbeidsoppgavene for en eller begge stillingene kan etter hvert bli utvidet til også å gjelde andre områder innenfor økonomifeltet, for eksempel prosjektøkonomi.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende fakultetsdirektør Chris Bull-Berg:

eller koordinator for regnskap/innkjøp Marit Nilsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå, fortrinnsvis med økonomi og administrasjon i fagkretsen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Det kreves god regnskaps- og økonomiforståelse.

Det vil være en fordel med relevant arbeidserfaring fra oppgavene nevnt ovenfor, men også nyutdannede oppfordres til å søke. Du bør ha evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer. UiT benytter Unit4 ERC (Agresso) økonomisystem, og erfaring fra dette eller lignende systemer vil være en fordel. Det forutsettes gode framstillingsevner både på norsk og engelsk.

Vi søker ellers etter en medarbeider som er serviceinnstilt og fleksibel, er nøyaktig og har evne til å jobbe strukturert, samt har god gjennomføringsevne og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må også evne å sette deg inn i og tolke relevante regelverk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingene som lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent, eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren sk

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS