LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver (vikariat) - Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 22.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Brenner du for utdanning? Søk på vikariat som førstekonsulent/rådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Vil du jobbe for helseforskning i Nord? Er du lærevillig og har stor arbeidskapasitet?

Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet! Vi som allerede er her ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er det ledig et vikariat til 31. desember 2022 med mulighet for forlengelse som førstekonsulent/rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Kontorsted for stillingen er campus Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil hovedsakelig jobbe med instituttovergripende prosesser innen utdanning og administrativ drift av ph.d.-programmet ved fakultetet.

Sentrale oppgaver for stillingen vil være:

 • Saksbehandling av søknader om individuell tilrettelegging
 • Utviklingsarbeid innen utdanningsfeltet, eksempelvis gjennom høringer, rapporter og lignende
 • Lederstøtte til prodekanene innen utdanningsområdet og øvrig fakultetsledelse
 • Saksbehandling og administrativ støtte i forbindelse med ph.d.-programmet
 • Arbeid med seksjonens nettsider

Den som tilsettes i stillingen vil få varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre, selvstendighet og høy grad av fleksibilitet. Andre oppgaver kan komme i tillegg.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning på minimum bachelorgrad
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen studieadministrativt arbeid eller tilsvarende
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Gode kunnskaper innen relevante IKT-systemer som for eksempel ePhorte og FS

Personlige egenskaper vi søker

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner.
 • Proaktiv, lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og kommuniserer godt

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent/kode 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted for stillingen er campus Tromsø.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS