LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver undervisningsplanlegger - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 10.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Stillingen inngår i et aktivt, høyt kvalifisert og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Det juridiske fakultet har 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet tilbyr gradene master- og ph.d. i rettsvitenskap, Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master’s Programme in Environmental Law.

Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling. For mer informasjon: Det juridiske fakultet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte, med særskilt ansvar for undervisningsplanleggingen ved fakultetet.Herunder inngår koordinering, mottak og oppfølging av eksterne undervisere/gjesteforelesere, samordning og oppfølging av interne undervisere og undervisningsressurser, rombooking, samt arbeid med studieinformasjon og veiledning.

Stillingen innebærer saksbehandling av ulik art, samt arbeid knyttet til obligatoriske arbeidskrav og frivillige øvinger på studiene. Øvrige administrative oppgaver kan tillegges etter behov.

Analyse- og utredningsarbeid kan inngå i stillingen, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen innebærer tett kontakt med våre studenter, ansatte i fakultetets administrasjon, fagmiljø, fakultetets ledelse samt øvrige sentrale enheter ved UiT.

Innholdet i stillingen kan endres som følge av omorganisering eller andre forhold.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Hege Skarsfjord:

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • hovedfag/mastergrad, eventuelt bachelorgrad kombinert med særlig relevant erfaring fra denne typen arbeid.
 • evne til å planlegge og koordinere, og å kunne arbeide nøyaktig og systematisk.
 • evne til å arbeide selvstendig og i team, samt kunne ta initiativ og ha god gjennomføringsevne.
 • gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode administrative evner.
 • evne til å være fleksibel, serviceinnstilt og ha meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra UiT og/eller arbeid i universitets- og høgskolesektoren.
 • Relevant erfaring fra saksbehandling, informasjons-, utviklings-, analyse- og utredningsarbeid.
 • God kompetanse i bruk av IKT i administrativt arbeid og erfaring med TP (timeplanlegging og rombestilling), Felles studentsystem (FS), WiseFlow, Canvas, Nettskjema og ePhorte.

Vi ønsker en person som:

 • er effektiv, strukturert, nøyaktig, utviklings- og løsningsorientert.
 • kan håndtere flere oppgaver samtidig, og kan prioritere mellom oppgaver og arbeide selvstendig.
 • er samarbeidsvillig, fleksibel, utadvendt med gode relasjons- og kommunikasjonsevner.
 • har stor handlekraft og gjennomføringsevne.
 • har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen, og trives med å yte personlig service.
 • evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen. God kjennskap til Masterprogrammet i rettsvitenskap og fakultetets øvrige studieprogrammer er en fordel.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408, eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS