LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver (studie) - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig 100 % fast stilling som studiekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Det juridiske fakultet har 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak tilknyttet Masterprogrammet i rettsvitenskap med særskilt ansvar for studieadministrativt arbeid relatert til første- og fjerde studieår. Herunder inngår arbeid med studentopptak, studiestart og den obligatoriske praksisordningen i studiet. Saksbehandling, veiledning og arbeid med studieinformasjon er sentrale oppgaver i stillingen. Det er ønskelig med økt grad av analyse- og utredningsarbeid tilknyttet stillingen. Dette gjelder særlig med tanke på kvalitetssikring, samt videreutvikling og systematisering av samhandlingen med avtakerfeltet. Stillingen innebærer for øvrig utstrakt kontakt med studenter, fagmiljø, andre enheter ved UiT, samt praksis-/avtakerfeltet.

Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • SeksjonslederHege Skarsfjord, Telefon: 77 64 49 62, Mobil 90 94 37 96, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha utdanning på hovedfag/mastergradsnivå. Det kreves gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode administrative og analytiske evner. Stillingen innebærer planlegging og koordinering, og stiller store krav til selvstendighet, nøyaktighet, systematikk, oppfølging og gjennomføringsevne. Du må også være fleksibel, utadvendt og ha meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra arbeid i universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra saksbehandling, informasjons-, utviklings- og utredningsarbeid
 • God kompetanse i bruk av IKT i administrativt arbeid og erfaring med Felles studentsystem (FS), ePhorte, Canvas, EpN og Nettskjema.

Vi ønsker en person som:

 • Er effektiv, strukturert, nøyaktig, utviklings- og løsningsorientert
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig, kan prioritere mellom oppgaver og arbeide selvstendig
 • Er utadvendt med gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Har stor arbeidskapasitet, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Er positiv og samarbeidsvillig
 • Har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen
 • Evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig ivaretar detaljene

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS