Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 16.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Instituttet er inne i et generasjonsskifte og har ledig en fast 100% stilling som seniorkonsulent ved Farmasøytisk institutt, med snarlig tiltredelse.

Seniorkonsulenten vil hovedsakelig ha studieadministrative oppgaver og disse vil spenne bredt, både når det gjelder nivå av kompleksitet og type oppgaver.

Vi ser etter deg som trives med å ha kontakt med mennesker, og ønsker å bidra til at studenter får god oppfølging, rådgivning og et godt læringsmiljø. Og i tillegg har den vi ser etter en ryddig og løsningsorientert arbeidsform.

Instituttet har en liten administrasjon med syv dedikerte medarbeidere som støtter opp under instituttets undervisning og forskning, og har tett kontakt med øvrige ansatte ved instituttet. De samarbeider også tett med administrativt ansatte ved fakultetet.

Farmasøytisk institutt er inne i en spennende periode der vi forbereder oss til flytting inn i det nye Livsvitenskapsbygget i 2026.

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrative oppgaver, hovedsakelig innen området eksamen og oppgaver knyttet til instituttets Etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
 • Oppfølging og rådgivning overfor studenter og ansatte
 • Administrative oppgaver ved behov og ut fra den ansattes kompetanse
 • Innenfor rammen av arbeidsforholdet vil endringer i stillingens innhold kunne inntreffe 

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves følgende kvalifikasjoner:Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, forutsatt at kandidaten kan vise til erfaring med og evne til å mestre oppgaver som ligger til stillingen 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid i universitets- og høgskolesektoren i Norge (offentlig/privat)

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner, spesielt innen eksamen og etter- og videreutdanning
 • Digital kompetanse og ferdighet
 • Erfaring og kompetanse i bruk av Felles studentsystem (FS), Inspera, eller andre relevante systemer
 • Kjennskap til universitets- og høgskoleloven og/eller annet relevant lovverk
 • Administrativt arbeid knyttet til Etter- og videreutdanning
 • Øvrig relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Personlig egnethet
 • God til å arbeide med mennesker
 • God til å oppnå resultater
 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Evne til å ta ansvar og holde hodet kaldt i en travel hverdag

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 524 700 og kr 624 500, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende JobbNorge kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no, telefon: 22854272

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS