LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent i Seksjon for lønn

Søknadsfrist: 09.10.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi søker lønns/økonomimedarbeider i 60% stilling

Seksjon for lønn håndterer lønn for ca. 2200 ansatte og 6-7000 eksterne og timelønnede hvert år. Vi jobber i Avdeling for økonomi i Fellesadministrasjonen og betjener alle fakulteter og sentre i OsloMet. Seksjon for lønn har ansvar for månedslønn, variabel lønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner, arbeidsavtaler for timelønnede arbeidstakere og oppdragsavtaler for oppdragstakere, samt utbetalinger til disse. Vi bruker SAP fra DFØ som lønnssystem og har systemansvar for SAP i OsloMet. Våre rettesnorer er likebehandling, korrekt lønn til korrekt tid, og de statlige lov- og regelverkene som gjelder i våre ansvarsområder.

Seksjon for lønn består i dag av 17 dyktige medarbeidere delt i tre grupper med ulike ansvarsområder. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø som er opptatt av trivsel, arbeidsglede og kollegial støtte. Vi har nylig flyttet til teamskontorer i nyoppussede lokaler.

Vi søker lønns/økonomimedarbeider i 60% stilling.

Hovedoppgaven vil være kontroll og attestasjon av reiseregninger for hele OsloMet. Andre arbeidsoppgaver knyttet til lønn, lønnstjenester og personalforvaltning kan være aktuelle. Innføring av nye tjenester og systemer i sektoren betyr at våre arbeidsoppgaver er i endring og søkeren må være omstillingsdyktig.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • mottak av reiseregninger fra ansatte i SAP og manuelle reiseregninger fra eksterne
 • mottak av utgiftsrefusjoner fra ansatte i SAP og manuelle refusjoner fra eksterne
 • regelverkskontroll
 • support og service til ansatte med behov for støtte til reiseregninger/utgiftsrefusjoner
 • noe registrering av fast og variabel lønn

Du må ha

 • bachelorgrad innen økonomi/regnskap/administrasjonsfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • minimum 3 års arbeidserfaring
 • god kunnskap om relevant statlig lov- og avtaleverk
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du

 • har kjennskap til UH-sektoren
 • trives med lønnsarbeid og med å yte service
 • har erfaring med reiseregninger
 • jobber selvstendig og kan være selvdrivende
 • rapporterer på egen fremdrift og læring
 • finner gode løsninger og balanserer service og effektiv drift med statlig lov- og regelverk
 • samarbeider godt med kolleger i egen og i andre enheter
 • søker de arbeidsformer og løsninger som er best for alle, og tenker helhetlig
 • er vant til og komfortabel med digitale arbeidsmåter
 • er en pådriver for økt digitalisering

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor lønn og lønnsnær økonomi/HR
 • godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 Førstekonsulent, lønnstrinn 43 – 54, dvs kroner 423 500 – 501 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 9. oktober 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/06622

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS