LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent i praksisadministrasjonen

Søknadsfrist: 08.11.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Førstekonsulent i praksisadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Førstekonsulent i praksisadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ledig 100 % vikariat som førstekonsulent, fram til 30.06.22, med mulighet for forlengelse.

Seksjon for praksisadministrasjon ved LUI har ti engasjerte og kompetente medarbeidere, som i samarbeid med instituttene ved fakultetet har ansvar for administrasjon og utvikling av praksisopplæringen knyttet til fakultetets ulike lærerutdanninger. Seksjonen er per i dag organisert i tre ulike team rettet mot henholdsvis barnehage-, grunnskole- og faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning/PPU-Y og tegnspråk og tolkutdanning. Du vil primært ha arbeidssted Pilestredet. Ditt ansvarsområde vil i hovedsak være knyttet til barnehagelærerutdanningen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • innhente praksisplasser
 • utplassere, veilede og følge opp studenter i praksis
 • saksbehandling
 • enkle budsjetts- og refusjonsoppgaver
 • følge opp samarbeidsavtaler om praksisopplæring og bidra til videreutvikling av et godt samarbeid med praksisfeltet
 • følge opp endringer i retningslinjer, lover etc. som medfører endringer i teamets rutiner og prosedyrer

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • gode digitale ferdigheter
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med erfaring knyttet til utdanningssektoren og/eller offentlig forvaltning. Det er en fordel at du har erfaring studieadministrasjon og FS, og gjerne med Canvas, Inspera og P360.

Vi ønsker deg som

Du må ha interesse og engasjement for å jobbe med både drifts- og utviklingsoppgaver. Du må være kvalitetsbevisst og ha evnen til å ta gode, selvstendige vurderinger i hverdagen. Det er viktig at du arbeider systematisk og effektivt, og takler høyt arbeidspress i perioder. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med lærere og studenter ved OsloMet, samt våre samarbeidspartnere i praksisfeltet. Det er derfor avgjørende at du er serviceinnstilt og har gode kommunikative ferdigheter. Du må ha gode samarbeidsevner og være løsningsfokusert.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • engasjerte og dyktige kollegaer
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1408 Førstekonsulent, lønn kr. 413 500-491 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/11159

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS