Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent - Studieseksjonen

Søknadsfrist: 14.10.2019

En spennende stilling ved UV-studieinfo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Fakultetssekretariatet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har ledig en fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363). Stillingen er knyttet til studieseksjonen, og den som ansattes vil være koordinator for UV-studieinfo. UV-studieinfo er fakultetets førstelinje for studenter, søkere og andre med spørsmål om studier ved UV.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Koordinere arbeidet i UV-studieinfo
 • Regelmessige vakter i UV-studieinfo
 • Fakultetets studiewebredaktør
 • Koordinere studiestart ved UV
 • Fakultær læringsmiljøkontakt
 • Fakultær kontaktperson for Karrieresenteret
 • Fakultær koordinator for faglig-pedagogisk dag

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Relevant arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God generell kompetanse innen IKT

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Erfaring fra førstelinje og erfaring med koordinering.
 • Erfaring med nettpubliseringsverktøyet Vortex, og erfaring med nettarbeid generelt.

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Ha evnen til å holde hodet kaldt i en travel hverdag.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, stillingskode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 479 600 og kr 532 300, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen