LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorkonsulent / rådgiver tilknyttet klinisk kompetansesenter (Levanger og Bodø)

Søknadsfrist: 05.06.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du interesse for simulering, ferdighetstrening, IT og velferdsteknologi?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig to 100 % stillinger som seniorkonsulent/rådgiver for snarlig tiltredelse. Stillingene er tilknyttet bachelor sykepleie, faggruppen Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, hvorav en fast stilling ved campus Levanger og en midlertidig stilling (med mulighet for senere fast) ved campus Bodø. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Det søkes etter helsefaglig utdannede personer med minimum bachelorgrad og interesse for simulering, ferdighetstrening, IT og velferdsteknologi.

Stillingene har kontorsted i Levanger og Bodø, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Hovedarbeidsområdet er ved bachelor i sykepleie, men alle ansatte forventes å bidra med sin kompetanse i de utdanningene hvor det er behov for det.

Søker bes oppgi hvilken av stillingene det søkes på, evt om det søkes på begge.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av simulerings og ferdighetslaboratoriet i samarbeid med fakultetets ledelse, studieledere, studieprogramansvarlige og emneansvarlige
 • Lagerføring, anskaffelse av utstyr, både nytt utstyr og forbruksmateriale
 • Utvikling, planlegging og bidra under gjennomføring av undervisning og veiledning av studenter i ferdighetstrening og simuleringsøvelser
 • Bistå i å arrangere interne og eksterne kurs
 • Vedlikehold og oppgradering av teknisk utstyr brukt i simulering og ferdighetslaboratorier
 • Samarbeide med IT- avdeling
 • Bidra til forskning, utvikling, publisering og formidling av forskningsresultater innen fagområdet

Det er lagt opp til et samarbeid med helseforetak, kommuner og andre aktører for å være innovativ i forhold til studentenes læringsmål.

Kvalifikasjonskrav

For seniorkonsulent:

 • Helsefaglig bachelorutdanning med norsk autorisasjon

For rådgiver:

 • Helsefaglig masterutdanning eller utdanning tilsvarende masternivå med norsk autorisasjon

For begge:

 • Klinisk erfaring fra kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste
 • God digital kompetanse

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med helserelaterte artikler, lagerstyring og logistikk
 • God instruksjons- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • Fasilitatorkompetanse
 • Erfaring med simulering som pedagogisk metode
 • Kjennskap til LLEAP, QCRP og SimCapture
 • Kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk
 • Erfaring fra instruksjon, undervisning og veiledning av helsefaglige elever/studenter tillegges stor vekt
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1363 seniorkonsulent - NOK 548 600 - 604 900,- i året, eller kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 - 679 700- ,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknadsfrist 5. juni 2023.

Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30182394 og 30182395

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS