LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorkonsulent / rådgiver - Lønn

Søknadsfrist: 27.05.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal å ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Lønnsenheten er organisert som en del av universitetets støtte- og fellestjenester på virksomhetsnivå. Enheten har ansvaret for alle lønnstjenester, inklusive reiseregninger og kontrakter for timelønnede og oppdragstakere (TOA-løsningen), og er systemforvalter for SAP fra DFØ som lønns- og personalsystem. 

Enheten består av 8 medarbeidere som rapporterer til lønningsleder. Lønnsenheten er en del av Økonomiavdelingen, som sammen med HR-avdelingen og Avdeling for Kvalitet og HMS rapporterer til direktør for Økonomi og HR. Totalt består avdeling for Økonomi og HR av 55 medarbeidere.

 

Er du vår nye lønnsmedarbeider?

Om stillingen

Er du en person som trives med driftsoppgaver innenfor lønnsområdet, samtidig som du ønsker å bidra til effektivisering av arbeidsprosesser? Da kan du være den vi søker etter!

Vi søker deg som er trygg i rollen og evner å arbeide selvstendig, samtidig som du trives med å samarbeide med de øvrige i enheten og i organisasjonen som helhet. Du kommuniserer godt og er komfortabel med en hektisk hverdag med løpende leveranser og tidsfrister. 

I tillegg til å ivareta driftsoppgavene innenfor praktisk lønnsarbeid, så forventes lønnsmedarbeiderne å bidra til viktige utviklingsområder knyttet til digitalisering og automatisering.

Du vil bli en del av en enhet med 9 hyggelige og faglig kompetente medarbeidere, og du vil få muligheter for faglig utvikling i et trygt og godt arbeidsmiljø.

Ved Nord universitet, Økonomiavdelingen - Lønnsenheten, er det ledig to faste 100% stillinger som seniorkonsulent/rågiver lønn. 

Stillingene har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

Stillingene rettes mot de daglige driftsoppgavene innenfor lønnsområdet

 • Utføre lønnsberegninger, inkludert skattetrekk, feriepenger og andre ytelser.
 • Håndtere spørsmål fra ansatte om lønn, skatt og andre relaterte temaer.
 • Godkjenning og kontroll av digitale reiseregninger og utgiftsrefusjoner.
 • Sørge for at lønnsprosesser følger gjeldende lover og forskrifter.
 • Lage kontrakter og kontrollere utbetalinger i digital løsning for timelønnede og eksterne (TOA-løsningen).
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av våre rutiner og prosesser.
 • Oppfølging og saksbehandling av NAV-refusjoner.

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses etter enhetens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-ferdigheter.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med arbeid i lønnssystem, fortrinnsvis SAP, er en fordel.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til regelverk innenfor lønnsområdet.
 • Stillingen krever god serviceinnstilling og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er ansvarsfull, strukturert og nøyaktig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • Kode 1363 seniorkonsulent - NOK 548 600 – 604 900 ,- i året.
 • Kode 1434 rådgiver - NOk 575 400 – 679 700,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Aktivt bedriftsidrettslag.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 27.05.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071733

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS