Ledig stilling ved Nord universitetStilling:

Førstekonsulent HMS - Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Søknadsfrist: 20.07.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Ønsker du å jobbe med helse, miljø og sikkerhet? Vi søker Førstekonsulent HMS

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur er det ledig 50 % stilling som førstekonsulent innen HMS. Vi søker deg som har erfaring fra organisasjoner med laboratorievirksomhet og som trives med å jobbe operativt. Du må kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå i fakultetet og universitetet. Du må være selvgående, initiativrik og god til å gjennomføre. Det er en fordel med erfaring fra UH-sektoren eller fra andre større virksomheter.

Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360, EcoOnline som system for kjemikaliedokumentasjon og CIM for HMS og avvikshåndtering. Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • risikovurdering og avvikshåndtering
 • administrering av feltkort
 • oppfølging av adgang labfasiliteter
 • bidra i videreutvikling av HMS-prosesser og rutiner
 • støtte til ledere og øvrige ansatte i HMS-spørsmål
 • saksbehandling innenfor HMS-området
 • andre administrative oppgaver innenfor HMS-området

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad innen kjemi, biokjemi eller annet relevant fagområde. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • erfaring fra laboratoriearbeid
 • god prosessforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • serviceinnstilling
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med administrativ og faglig kompleksitet
 • kjennskap til HMS-systemene CIM, EcoOnline og saksbehandlersystemet Public 360
 • kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger er en fordel
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - årslønn 428 200 - 488 000.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 20.07.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071538

Søk på stillingen

fnokode:1234