LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / seniorkonsulent - Lønn

Søknadsfrist: 27.09.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Lønnsenheten er en enhet i økonomiavdelingen og har det faglige ansvaret for alle prosesser knyttet til lønnsområdet, herunder ogsåreiseregninger og utgiftsrefusjoner.

Enheten består i dag av 9 medarbeidere i Bodø, Nesna og Steinkjer, og ledes av lønningsleder. Nord universitet benytter lønns- og personalsystemet SAP HR.

Vi søker ny lønnsmedarbeider

Om stillingen

Ved Nord universitet, Lønnsenheten, er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent / seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Registrering, vedlikehold og kontroll av lønns- og personaldata i SAP HR
 • Kontroll av reiseregninger og refusjoner
 • Avstemminger knyttet til lønnsområdet
 • Oppfølging av utenlandske arbeidstakere i skatt- og trygdesaker
 • Brukerstøtte og opplæring innenfor selvbetjeningsløsninger for ansatte og ledere
 • Utarbeidelse og oppdatering av rutiner og brukerveiledninger
 • Løpende driftsoppgaver innenfor lønnsområdet

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses etter enhetens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent kreves bachelorgrad innenfor HR/lønn eller økonomiske fag. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God prosess- og systemforståelse, evne til å se helhet og konsekvenser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Det vil være en fordel med erfaring fra SAP HR eller andre tilsvarende systemer, og kjennskap til offentlig regelverk innenfor lønns- og personalområdet vil også bli vektlagt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ:

 • kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 50 - 57, NOK 461 300,- - 516 100,- i året
 • alternativt kode 1363 seniorkonsulent - Ltr. 54 - 60, NOK 491 200,- - 543 500,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 27.09.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071757

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS