LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Nettrådgiver innenfor kommunikasjon og samfunnskontakt

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studenter og 2 600 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som nettrådgiver ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Er du opptatt av å skape gode nettsider? Er du i front av den digitale utviklingen? Liker du å jobbe med godt innhold tilpasset ulike målgrupper på funksjonelle nettsider? UiS.no er et stort og komplekst nettsted med mer enn 7 millioner besøk i året. Vi vil gjerne ha deg med i vårt nett-team, bestående av UiS’ nettredaktør og vår frontendutvikler.

Hovedoppgaver

 • drift, videreutvikling og brukertesting av universitetets nettsider
 • innholdsstrategi, innholdsutvikling og -tilrettelegging
 • statistikk, søkemotoroptimalisering og trafikkanalyse

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor kommunikasjon eller UX-design. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring med nettkommunikasjon og nettutvikling
 • god brukerforståelse og erfaring med eller kjennskap til UX-design
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har gode samarbeidsevner
 • evner å jobbe selvstendig, strukturert og er løsningsorientert
 • viser nøyaktighet og har god gjennomføringsevne
 • har god kunnskap om bruk av analyseverktøy og publiseringssystemer
 • har erfaring med å jobbe strategisk med ulike digitale plattformer, gjerne sosiale medier

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 583 500 - 677 600 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning og innplassering som rådgiver vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien, tlf.: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS