LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kommunikasjonsrådgiver med et særlig ansvar for internasjonalt samarbeid

Søknadsfrist: 08.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet søker vi en kommunikasjonsrådgiver med fortellerglede, kunnskap og interesse for forskning og høyere utdanning.

Du skal jobbe både strategisk og operativt med drift og videreutvikling av universitetets kommunikasjonsarbeid, med et særlig ansvar for kommunikasjon knyttet til UiTs partnerskap i EUGLOH og andre internasjonale samarbeidsavtaler. Stillingen er en prosjektstilling med varighet i 4 år, og den er plassert i Seksjon for kommunikasjon (KOM), i Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF), ved UiTs campus i Tromsø. Du ønskes velkommen til et fagmiljø med 21 humørfylte og dyktige kolleger som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt.

KOM er en av fem seksjoner ved FUF og er UiTs strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Seksjonen har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for god intern og ekstern kommunikasjon og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. Vi leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innenfor fagområdet kommunikasjon.

Stillingen vil ha nær tilknytning til og samarbeid med Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS). SIS har i oppgave å støtte og videreutvikle universitetets internasjonale samarbeid og engasjement. Viktige målgrupper i dette arbeidet er studenter på mobilitet, forskere og ansatte i internasjonalt aktivt samarbeid og fagmiljø med internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Innholdsproduksjon med et særlig fokus på internasjonalt samarbeid
 • Intern og ekstern kommunikasjon, herunder også beredskapskommunikasjon
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning til fagmiljø, ledelse og administrasjon
 • Sosiale medier
 • Profilering av studietilbud, samarbeidsavtaler, hendelser og arrangementer
 • Samarbeid med fagmiljø internt og eksternt
 • Intern kompetanseutvikling gjennom kurs og workshops
 • Øvrige oppgaver i tråd med seksjonens og fellestjenestens målsettinger og leveranse
 • Du må regne med noe reisevirksomhet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

kommunikasjonssjef Hanne Karde

faggruppeleder Karine Nigar Aarskog

seksjonssjef for Seksjon for internasjonalt samarbeid Sigrid Ag

Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Relevant utdanning innen kommunikasjon og samfunnskontakt, medievitenskap eller journalistikk fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God digital kompetanse.
 • Meget gode språkkunnskaper og formidlingsevne, skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God organisasjonsforståelse og kjennskap til universitetssektoren.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid.
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid, herunder rådgivning og beredskaps- og krisekommunikasjon.
 • Kompetanse innen bruk av ulike kanaler, herunder sosiale medier, til formidling og markedsføring.
 • Erfaring fra foto- og videoproduksjon (både filming og redigering).
 • Erfaring fra nettjournalistikk.

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon, selvstendighet og personlig egnethet i tilsettingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Les mer om pensjonsordningen i staten hos spk.no

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronsik utfylt CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS