LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Formidlingsrådgiver - Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 22.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag/Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Vil du være med å løfte spørsmål, debatter og kunnskap knyttet til mennesker, natur og samfunn i nord? Vi trenger en person i 100 % fast stilling som tar ansvar for våre arrangementer, og for å skape gode publikumsopplevelser på våre arenaer.

Norges arktiske universitetsmuseum er ett av tre publikumsretta institutter under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Våre kjerneoppgaver er forskning, samlingsforvaltning og kunnskapsformidling. Vi er en viktig arena for UiT sin forskningsformidling til et bredt publikum, og har tre besøksarenaer: Norges arktiske universitetsmuseum, Polarmuseet og Botanisk hage.

Under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag finner du også instituttene Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Instituttene har felles administrasjon. Den utlyste stillingen er organisert i administrasjonen, og under Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF).

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert person som kan bidra til profesjonell utvikling av Norges arktiske universitetsmuseum som formidlingsarena. Du får hovedansvaret for våre arrangementer, alt fra enkle søndagsaktiviteter for barnefamilier til større arrangementer i samarbeid med eksterne aktører. Arbeidet gjøres i samarbeid med forskere tilknyttet hele universitetet, og i en faggruppe som brenner for god forskningsformidling og kunnskapsopplevelser. Faggruppen har det praktiske ansvaret for museumsdrift og publikumsvirksomhet, utstillingsproduksjoner, arrangementer, sosiale medier, undervisning for skoleelever, kafé og museumsbutikk. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle museet som et relevant og attraktivt sted for publikum, og trenger en som kan være med å videreutvikle vår profil mot ulike målgrupper. En viktig del av arbeidet er å utvikle tilbud og konsepter i samarbeid med eksterne aktører, spesielt reiselivsnæringa.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med samfunnsaktuell og utfordrende forskningskommunikasjon
 • Programmere, planlegge, og gjennomføre arrangementer
 • Utvikle arrangementskonsepter rettet mot nye målgrupper
 • Utvikle samarbeid og nettverk med eksterne aktører og samarbeidspartnere
 • Synliggjøre og markedsføre våre mangfoldige aktiviteter gjennom sosiale medier, nettsider og samarbeidspartnere
 • Andre redaksjonelle oppgaver, blant annet vedlikehold av nettsider

Det må ventes endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder ved behov eller ved endring i organisasjonen. Arbeid i helgene må påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Personen vi søker må ha relevant høyere utdanning innen museumsfag eller kommunikasjon. Du må ha erfaring med formidling, kommunikasjon eller museumsarbeid. Det kreves innsikt og forståelse for forskningskommunikasjon rettet mot et bredt publikum, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har erfaring med ledelse og koordinering av arrangementer, nettverk og kjennskap til relevante samarbeidsaktører.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper :

 • Nytenkende, kreativ og initiativrik
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for vår tids store spørsmål i nord og teft for det som rører seg i tiden

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS