Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Senior kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 15.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet i Avdeling for forskning, utdanning og formidling er det ledig stilling som senior kommunikasjonsrådgiver. Stillingen er plassert i Seksjon for kommunikasjon, campus Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Seksjon for kommunikasjon (KOM) er en av fem seksjoner ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling. KOM er UiT Norges arktiske universitets strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. Vi leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innenfor fagområdet kommunikasjon

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Mer om stillingen

Vi søker en senior kommunikasjonsrådgiver med fortellerglede og med kunnskap og interesse for forskning og høyere utdanning. Du vil jobbe både strategisk og operativt med videreutvikling av universitetets kommunikasjonsarbeid. Du ønskes velkommen til et fagmiljø med 26 humørfylte og dyktige kolleger som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Nyhets- og forskningsformidling
 • Kommunikasjon knyttet til samarbeidsavtaler, hendelser og arrangementer ved UiT
 • Presse- og sosiale mediekontakt, herunder også deltakelse i etablert vaktordning
 • Bidra til kompetanseutvikling gjennom kurs og workshops
 • Kommunikasjonsrådgivning, både strategisk og operativt
 • Øvrige oppgaver i tråd med seksjonens målsettinger og leveranse
 • Utarbeide og implementere strategier og planer innenfor fagområdet
 • Lede og delta i ulike prosjekter

Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Relevant utdanning innen kommunikasjon og samfunnskontakt, medievitenskap eller journalistikk fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende.
 • Solid erfaring fra kommunikasjonsrådgivning, nettjournalistikk og sosiale medier.
 • Gode språkkunnskaper i norsk, både bokmål og sidemål, muntlig og skriftlig.

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Erfaring fra fotografering, bilderedigering og videoproduksjon (både filming og redigering).
 • Kjennskap til programvare som Adobe Photoshop.
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Det vil bli lagt vekt på motivasjon, selvstendighet og personlig egnethet i tilsettingen. Søkere må identifisere seg med UiTs verdier som er åpenhet, kreativitet, troverdighet, engasjement og akademisk frihet.

Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert, aktivt og engasjert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Lønn etter statens regulativ kode 1364 Seniorrådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Vurdering forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift
 • attester og referanser med kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen