Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver - strategisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 30.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.

Vil du jobbe strategisk med kommunikasjon på universitetet?

Om stillingen

Universitetet i Oslo er et ledende europeisk universitet, og har et høyt ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling. Vi har også høye ambisjoner for vårt kommunikasjonsarbeid. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Viktige oppgaver er strategisk kommunikasjonsrådgivning til ledelse, legge til rette for samfunnskontakt, videreutvikle og koordinere digitale kanaler (bl.a uio.no), sentrale arrangementer, kampanjer, rekruttere søkere, markedsføring og pressehåndtering.

Vi søker en erfaren seniorrådgiver til å jobbe med rektorat og ledelse. Du bør ha bred erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid i grenselandet mellom politikk og fag, du må skrive godt både på norsk og engelsk, beherske digitale kanaler, ha erfaring fra krisekommunikasjon og ha interesse for gode møter mellom mennesker og relasjonsbygging.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide strategisk med kommunikasjon som virkemiddel, utvikle strategier og være pådriver for gjennomføring.
 • Samarbeide med ledelse og andre om å utvikle universitetets virksomhetskommunikasjon.
 • Bistå ledelsen i myndighetskontakt og samfunnskontakt.
 • Skrive utkast til taler, kronikker, blogger, videomanus og presentasjoner for universitetsledelsen.
 • Følge opp daglige mediehenvendelser gjennom rullerende pressevakt.
 • Delta og i noen sammenhenger lede krisekommunikasjonsarbeid.
 • Følge med i samfunnsdebatter, mediebildet og relevant omverden og gi råd til ledelsen.
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre deler av universitetet.
 • Koordinere og lede ulike prosesser.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene som hører til stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • Minst fem års erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid i større virksomheter, inkludert rådgivning (helst på toppledernivå), strategiutvikling, virksomhetskommunikasjon, krisehåndtering, omverdensanalyser og håndtering av mediehenvendelser.
 • Praktisk erfaring fra virksomhet som medier, politikk, forvaltning og/eller akademia er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, nynorsk og engelsk.
 • God forståelse for strategisk bruk av ulike kanaler.
 • Erfaring fra påvirkningsarbeid og samfunnskontakt, god samfunnsforståelse.
 • Erfaring med skriving av taler, presentasjoner og lignende.

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner, fleksibel, engasjert, løsningsorientert.
 • Jobbe systematisk og effektivt, men også ha evne til å ha mange baller i lufta samtidig.

Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektør

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 650 300-752 800 avhengig av kompetanse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsdirektør: Berit Kolberg Rossiné , telefon 900 53 926, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS