Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Nettredaktør / Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 12.08.2019

Vil du bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.


Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner: Seksjon for studier, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Seksjon for personal-, arkiv- og økonomitjenester og Seksjon for IT- og AV-tjenester. Fakultetet ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen har tilsammen rundt 70 ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Fakultetets kommunikasjonsstrategi har to hovedmål: «Bedre rekruttering» og «En mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt». Stillingen som vi lyser ut skal i all hovedsak bidra til å nå målene i kommunikasjonsstrategien med et særlig ansvar for fakultetets nettsider, forskningskommunikasjon, sosiale medier og andre relevante digitale plattformer.

Stillingen skal aktivt bidra til kompetanseheving på dette området og utvikling av fakultetets kommunikasjonsnettverk.

Styringsdokumentene for arbeidet er Kommunikasjonsstrategi 2017-2020 og Strategi for Facebook

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp fakultetets kommunikasjonsstrategi i samarbeid med fakultetets kommunikasjonsteam
 • Være fakultetets representant i UiOs nettredaksjon
 • Lede fakultetets nett- og kommunikasjonsnettverk sammen med fakultetets kommunikasjonsrådgiver
 • Lede fakultetets Facebook-redaksjon
 • Bidra aktivt til kompetanseheving og utvikling av fakultetets kommunikasjonsnettverk
 • Bidra aktivt til målrettet og god kommunikasjon på alle kommunikasjonsplattformene som fakultetet benytter seg av
 • Bidra aktivt til godt teamarbeid på tvers av fakultetets seksjoner og fakultetets grunnenheter
 • Sørge for brukertester, analyser og evaluering
 • Kartlegge behov og utarbeide planer for nettsidene
 • Være opptatt av brukerreiser og hvordan ulike digitale løsninger og kanaler henger sammen for sentrale brukergrupper

Andre oppgaver kan tillegges ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole primært innen kommunikasjon, eller samfunnsvitenskap, tilsvarende mastergrad. Dokumentert realkompetanse innen de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Solid erfaring fra lignende kommunikasjons- og nettarbeid
 • Solid kunnskap om sosiale medier
 • Evne til i stor grad å arbeide selvstendig, se behov og holde seg oppdatert
 • Gode kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Sterk digital kompetanse og erfaring med drift og utvikling av nettsider
 • Relevant erfaring med rådgivning og strategiarbeid

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har interesse for kommunikasjon, forskning, rekruttering og samfunnsvitenskapelige spørsmål
 • er oppdatert og samfunnsinteressert og har teft for hva som treffer publikum
 • gir arbeidsoppgavene energi ved å ta initiativ og være serviceorientert
 • er positiv og evner å gå i dialog med samarbeidspartnere
 • er dyktig til å formidle komplekse budskap på en enkel måte
 • liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
 • er ansvarlig, selvstendig og fleksibel

Ved tilsetting vil det bli lagt avgjørende vekt på om du er personlig egnet for stillingen

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552.800-667.200) og som rådgiver SKO 1434 fastsettes innenfor et spenn mellom kr 523.200-627.700, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • et hyggelig og utviklende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • attester kan legges ved etter eget ønske, men er ikke et obligatorisk vedlegg

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Stillingen er plassert i Seksjon for forskning og kommunikasjon. Seksjonen samarbeider tett med andre deler av fakultetsadministrasjonen og ansatte ved grunnenhetene, både vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. Stillingen inngår i fakultetets kommunikasjonsteam.

Vi søker i første omgang en person med kvalifikasjoner som seniorrådgiver. For tilsetting som seniorrådgiver kreves omfattende relevant erfaring innen kommunikasjons- og nettarbeid, evne til å tenke strategisk, bygge kompetanse, gi råd, veilede og kurse innenfor hele ansvarsområdet som ligger til stillingen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi på UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingens faglige innhold:

 • Seksjonsleder for forskning og kommunikasjon, Johannes Elgvintlf: +47 22841170, +47 92260799

Spørsmål om elektronisk søknad:

 • Personalkonsulent Liv-Hilde Vang, tlf. 22852116

Søk på stillingen