Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Leder - kommunikasjon og samfunnskontakt i dScience

Søknadsfrist: 05.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo er et tverrfaglig senter innen realfag og teknologi. Senteret etablerer nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. dScience jobber med grunnleggende, langsiktig forskning, skaper samhandling på tvers av fag og bransjer, tilbyr digitale ressurser og tjenester og bidrar i utdanning og veiledning av studenter. Senteret ble etablert 1. januar 2021 med lokaler sentralt på Blindern og ledes av professor Morten Dæhlen.

Om stillingen

Vi søker leder for kommunikasjon og samfunnskontakt til dScience – senter for data- og beregningsvitenskap. Stillingen hører under Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vi søker etter en person med bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn til en nyopprettet stilling med ansvar for å utvikle senterets arbeid innen kommunikasjon og samfunnskontakt. Som ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt vil du kunne bidra til å realisere målene til senteret.

Sammen med senterledelsen skal du bidra til å støtte grunnleggende langsiktig forskning innen viktige områder og forene miljøer innen data- og beregningsvitenskap på tvers av fag og disipliner. Du vil få et særlig ansvar for å skape samhandling og møteplasser for næringsliv, myndigheter og universitetsmiljøet, og sikre at senterets digitale ressurser og tjenester er kjent for senterets målgrupper.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk utviklings- og fagansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt mellom dScience og omverdenen, herunder ansvar for å skape møteplasser, synliggjøre senterets aktiviteter, administrative støttefunksjoner, arrangementer, forskningsformidling, mediehåndtering og kommunikasjonskanaler
 • Bidra til oppbygging og utvikling av dScience, herunder rekruttering, direkte personalledelse, budsjettansvar og utvikling av seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Gi strategisk og rådgivende støtte til senterleder og øvrige deltakere i senteret, og delta i arbeidet med utvikling av strategi og handlingsplaner for dScience
 • Etablere og følge opp eksterne nettverk og samarbeidsrelasjoner, både nasjonalt og internasjonalt
 • Særlig ansvar for å skape levende og attraktive kontorfellesskap og tilbud til senterets målgrupper
 • Bidra til å utvikle og drifte senterets strategiske partnerskap og sikre ekstern finansiering
 • Være senterets representant i kommunikasjonssamarbeid ved Universitetet i Oslo og partnere
 • Administrative oppgaver må påregnes, f.eks. saksforberedelse og sekretærfunksjon for senterets styre og andre organer

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning innen kommunikasjon fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Kommunikasjon- og ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel, men solid erfaring fra prosjektledelse, med fagansvar og/eller som rådgiver på strategisk nivå kan kompensere for dette. Erfaring fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner anses som en fordel.
 • Erfaring og forståelse for å bygge relasjoner, nettverk og møteplasser.
 • God forståelse for samspillet mellom akademia, næringsliv, myndigheter og andre interessenter.
 • God kjennskap til og forståelse av universitets- og høyskolesektoren
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode og engasjerende lederegenskaper
 • Solid og dokumenterbar gjennomføringsevne, kreativitet og resultatorientering
 • Utpregede kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å inspirere og motivere, bidra til arbeidsmiljøet og bygge relasjoner med senterets målgrupper
 • Personlig egnethet og gode referanser fra tidligere arbeidsgivere vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver, kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 597 000 og kr 708 000, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Utfordrende oppgaver i hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, herunder mulighet trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen kontakt:

For spørsmål om rekrutteringssystemet kontakt: HTR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS