LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (åremål)

Søknadsfrist: 27.11.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

UiT Norges arktiske universitet og drivkraft i nord søker Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (åremål)

Har du helsefaglig bakgrunn og et brennende ønske om å gjøre en forskjell i nord?

Vi søker etter ny instituttleder for Institutt for helse- og omsorgsfag.

Instituttlederen har en nøkkelrolle i å utvikle helse- og omsorgsutdanningene ved UiT, og instituttet vil ha spennende forsknings- og utviklingsprosjekter i kommende periode.

Om stillingen

Ved Institutt for Helse- og omsorgsfag er det ledig stilling som instituttleder. Tilsetting vil være på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder, etter utlysninger. Det er gode karrieremuligheter ved enheten etter endt åremål. Arbeidsstedet er i Tromsø.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunnutdanning, videreutdanning og masterprogrammer innen disse områdene. Instituttet bidrar også i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i ulike forskningsgrupper. Instituttet har rundt 200 årsverk i heltids- og deltidsstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Gunbjørg Svineng

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik

Arbeidsoppgaver

Instituttleder vil jobbe tett med eget lederteam, som for tiden består av assisterende instituttledere, studieledere og kontorsjef.

Sentrale oppgaver er

 • å tilrettelegge for gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • å arbeide med god og effektiv ressursbruk
 • å stimulere til god formidlingsaktivitet

Instituttleder har det overordnede ansvaret for virksomheten (enhetlig ledelse). Dette innebærer ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder også personal- og økonomiansvar, med hjelp av tilgjengelige støttefunksjoner. Det er utarbeidet en egen instruks for instituttlederstillingene. Instituttleder får støtte fra og rapporterer til dekan.

Den tilsatte instituttlederen vil sammen med dekan, prodekanene, de andre instituttlederne og fakultetsdirektør utgjøre lederteamet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • Minimum førstestillingskompetanse innen relevant fagområde. Interesserte med sykepleiefaglig bakgrunn oppfordres til å søke.
 • Fokus på godt lederskap

Personlige egenskaper:

 • evne og vilje til å arbeide aktivt for å realisere de faglige og strategiske ambisjoner
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • strategisk lederskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Vi tilbyr

 • mulighet for videre karriere ved instituttet etter endt åremål
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Konkurransedyktig lønn og vilkår etter nærmere avtale etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysninger. Etter endt åremål vil det tilrettelegges for videre karrieremuligheter ved instituttet dersom det er ønskelig.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev og CV
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Om fakultetet og UiT

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) består av 10 institutter fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi), vernepleie, idrett, psykologi og Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse (RKBU). Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene og gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1400 ansatte fordelt på ca. 1000 årsverk, over 350 ph.d.-studenter og ca. 4800 bachelor-/master-studenter.

Helsefak samarbeider nært med helsetjenesten i Nord-Norge om utdanning av helsearbeidere. Dette inkluderer fleksible, desentraliserte utdanninger i flere fag. Videre er det et bredt helsevitenskapelig forskningssamarbeid med en rekke fagmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt er forskningssamarbeidet særlig nært med andre fakulteter ved UiT, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid i forskning og utdanning.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS