LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder - Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Søknadsfrist: 31.03.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Institutt for kultur, religion og samfunnsfag har ledig åremålsstilling som instituttnestleder

Vi søker en instituttnestleder som vil bidra til å drive og utvikle instituttet videre

Om stillingen

Ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag er det ledig en fireårig åremålsstilling i 100% stilling som instituttnestleder med ønsket tiltredelse 22.04.2024 eller etter avtale.

Vi søker deg som kan bidra til å drive og utvikle instituttet. Som instituttnestleder vil du inngå i instituttets lederteam, og bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av instituttets utdanninger, forskning og organisasjon.

Instituttet er plassert ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og har om lag 75 ansatte innenfor fagområdene kultur, religion og samfunnsfag. Hovedarbeidsted for denne stillingen vil være ved campus Drammen, men du må regne med noe reising mellom våre campus.

Instituttets mange undervisningsoppgaver er knyttet til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og praktiskpedagogisk utdanning. Vi har også årsstudier i internasjonal forståelse og samarbeid og idehistorie, bachelorprogram i kulturledelse, masterutdanninger i kulturstudier, karriereveiledning og menneskerettigheter og flerkulturalitet, samt omfattende virksomhet innenfor etter- og videreutdanning. Forskningen på instituttet er primært knyttet til de utdanninger og fagdisipliner, som vi representerer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Ansvar og myndighet i stillingen blir delegert fra instituttleder og vil kunne omfatte:

 • Personalansvar for en andel av instituttets ansatte.
 • Faglig ledelse i instituttets kjerneområder, med særlig ansvar for fagområdet religion i lærerutdanningene og master i menneskerettigheter og flerkulturalitet.
 • Utvikling av undervisning og fagportefølje.
 • Utvikling av forskningsaktiviteter, inkludert forskningsformidling.
 • Ansvar for at samlede faglige og økonomiske ressurser brukes på en hensiktsmessig måte.
 • Være synlig og tilgjengelig for instituttets ansatte ved campus Drammen.
 • Være stedfortreder for instituttleder.

Vi søker en leder med følgende kvalifikasjoner

 • Faglig og vitenskapelig kompetanse på minimum master/hovedfagsnivå, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder.
 • Relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets-/høgskolenivå, fortrinnsvis innenfor lærerutdanning.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på ett av de skandinaviske språk og engelsk.

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, med god forståelse for økonomistyring, personalledelse og ledelse i akademia.
 • Erfaring med omstillings- og fornyingsarbeid, fortrinnsvis i flerfaglige/tverrfaglige miljøer.
 • Formell lederutdanning.
 • Kjennskap til instituttets utdanninger og praksisfelt.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid.

Vi vil legge vekt på disse personlige egenskapene

 • Evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring.
 • Evne til å være en synlig og dyktig kommunikator. 
 • Motiverende og samlende lederstil med god gjennomføringsevne.
 • Evne til kunne samarbeid på tvers av fagmiljøer og skape gode relasjoner i og rundt virksomheten.
 • Systematisk, strukturert og med evne å håndtere parallelle prosesser.
 • Trygg og tydelig i lederrollen, og med evne til å håndtere krevende perioder.

Personlig egnethet, ledererfaring og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr deg

 • En lederposisjon med et godt samarbeidsklima i ledergruppen.
 • Variert og spennende arbeid med høyt fokus på faglig utvikling.
 • Bidra i ledelsen av et institutt i endring og med faglige ambisjoner.
 • Inspirerende og sterke fagmiljøer.
 • Et utviklingsorientert arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lederutviklingsprogram.
 • Mulighet for faglig- og personlig utvikling.
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger. 

Lønn og vilkår

Instituttleder, SKO 1475: NOK kr 745 000 – 870 900 pr år.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse www.spk.no.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Jørn Varhaug, mobil: 992 48 458, epost: jorn.varhaug@usn.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seksjonssjef Britt G. Wien, epost: britt.g.wien@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS