LEDIG STILLING VED OSLOMET

Instituttleder ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag

Søknadsfrist: 07.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdene. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte. Det er tydelig fokus på økt forsknings- og utviklingsarbeid, i tett samarbeid med praksisfeltet og andre helseaktører.

Vil du lede et utdannings- og forskningsmiljø innen naturvitenskapelige helsefag?

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH), er det ledig stilling som instituttleder. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt 12 år.

Instituttleder har som øverste leder på instituttet, det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, innovasjon, utviklingsarbeid og formidling. Instituttleder er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltakelse i fakultetets arbeid med internasjonalisering og digitalisering. Instituttleder har lederansvar for studieledere i tillegg til økonomi- og resultatansvar og rapporterer til dekan. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe som sammen aktivt jobber for at fakultetet bidrar til at OsloMet er et universitet som leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer.

Institutt for naturvitenskaplige helsefag tilbyr utdanning på bachelor-, master-, ph.d.-nivå og flere videreutdanninger. På bachelornivå tilbys utdanning i bioingeniørfag, farmasi, radiografi, og tannteknikk. På masternivå tilbys enkeltemner og et masterprogram i biomedisin. På ph.d.-nivå er instituttet tilknyttet doktorgradsprogrammet i helsevitenskap. Instituttet har fokus på digitalisering og økt bruk av studentaktiviserende undervisningsformer. Fagmiljøet ved instituttet er organisert i forskningsgrupper med stipendiater og med ulike finansieringskilder herunder NFR.

Ansvars- og arbeidsområde

Som instituttleder har du det øverste faglige og administrative ansvaret for virksomheten på instituttet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling samt ansvar for HMS, personal- og økonomistyring.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. å

 • utvikle instituttets fagmiljø i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser
 • fremme konkurransedyktig forskningsaktivitet på instituttet
 • være en pådriver for at utdanningsprogrammene er basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid
 • bidra aktivt i dekanens ledergruppe
 • samarbeide aktivt internt og med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • arbeide for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø
 • være en pådriver for digitalisering
 • tilrettelegge for eksternt finansierte forskning og internasjonalt samarbeid

For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelse.

Vi søker deg som har

 • helserelevant høyere utdanning
 • faglig kompetanse på førstestillingsnivå, gjerne professor
 • erfaring med innovasjon i forskning og undervisning
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet, med dokumenterbare resultater
 • erfaring med, og god forståelse for, økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk samt engelsk

Det er ønskelig med god kjennskap til instituttets fagområder.

Vi vektlegger følgende egenskaper:

 • evne til omstilling og gjennomføring av endringsarbeid
 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • entusiasme og engasjement for fagområdene
 • motiverende og inkluderende lederstil
 • løsningsorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • en arbeidsplass i stor utvikling
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger med et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: stillingskode 1475 –instituttleder, frakr. 768 500,- til 910 000,- per år (ltr.78-84). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «Logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 7.2.21

Ref: 21/05792

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS