LEDIG STILLING VED NMBU

Instituttleder – Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Søknadsfrist: 03.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vil du jobbe med utdannings- og forskningsledelse og drift av Veterinærhøgskolens dyresykehus?

Om stillingen

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærhøgskolens Institutt for sports- og familiedyrmedisin. er det ledig stilling som instituttleder. Tilsettingen skjer på åremål for 4 år, med mulighet for ansettelse i totalt 3 perioder.

Stillingen er ledig fra 01.09.2024.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca 145 ansatte fordelt på fire seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, drift av dyresykehus, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet. Vi er fremst i landet innen de fleste av våre fagområder.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder leder den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Dekan er instituttleders nærmeste overordnede.

Instituttlederens viktigste oppgave er:

 • Ledelse og utvikling av instituttets faglige og administrative virksomhet.
 • Deltakelse i fakultetets strategiske arbeid og videreføring av dette ut på instituttnivå.
 • Representere og posisjonere instituttet eksternt og internt.
 • Gjennom samarbeid å sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning, klinikkdrift og forskning.
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø.
 • Ivaretakelse av økonomiforvaltningen på instituttet, inkludert plan- og budsjettarbeid, økonomistyring etc.

Det er utarbeidet en ansvarsmatrise som viser instituttleders ansvarsområde. Ansvarsmatrisen kan sendes ved forespørsel, kontakt administrasjonssjef Hilde Fossum.

Kompetanse

Det kreves

 • Veterinærutdanning med norsk autorisasjon og doktorgrad.
 • Relevant ledererfaring, både faglig og administrativt, fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Gode kunnskaper i norsk, eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Det vil bli lagt vekt på

 • Førstehånds erfaring fra universiteters kjernevirksomhet: Undervisning, forskning, formidling og nyskaping.
 • Kjennskap til klinikkdrift.
 • Kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte og statlig avtale- og regelverk.
 • Evne til å sette mål for å videreutvikle instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet.

Personlige egenskaper / egnethet

 • Evne til planmessig og resultatorientert arbeid.
 • Evne til å identifisere tiltak for å fremme instituttets økonomiske resultatoppnåelse.
 • Gjennom delegering og veiledning ha evne til å skape engasjement og oppslutning om felles mål.
 • Gjennomføringsevne og en motiverende og inkluderende lederstil basert på samarbeid og dialog mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av instituttleder. 

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1475 instituttleder, ltr. 80-90 (NOK 870 900 - 1 125 800) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn vil bli vurdert for spesielt kvalifiserte søkere.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 03.04.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS