Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Utvikler ODI - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 31.07.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Ønsker du å håndtere store datamengder og tilrettelegge data for å skape innsikt?

Statistisk sentralbyrå (SSB) produserer statistikken som ligger til grunn for tusenvis av artikler, rapporter, beslutninger og uttalelser du ser og hører hver dag. Vi har lovfestet mandat til å samle inn og koble data som er nødvendig for å produsere statistikken som Norge trenger. Dette gjør at vi har et bredt spekter av data, som beskriver de fleste sider av samfunnet vårt.

I Seksjon for Fag- og fellessystemer arbeider 24 dyktige medarbeidere med forvaltning av byråets IT-systemer. Vi skal nå styrke vårt fagmiljø innen ODI (Oracle Data Integrator). Er du løsningsorientert, trives med å håndtere store datamengder og ønsker å effektivisere eksisterende løsninger? Da kan du være personen vi søker etter!

Arbeidsoppgaver

Du vil bli en del av et team på 2-3 personer og sentrale oppgaver vil være å: 

 • forvalte og videreutvikle eksisterende løsninger i ODI.
 • bidra til automatisering av rutiner og oppgaver.
 • følge opp Service Request og opprettholde patchlevel.
 • videreutvikle løsningene mot ny plattform.
 • arbeide i team og tett opp mot DBA-funksjon.
 • overføre kompetanse til andre interne ressurser.

Systemene som er basert på ODI inkluderer mottak og bearbeiding av data fra A-ordningen, målepunktdata for strøm (Elhub) og EnergiRegnskap/EnergiBalanse (ER/EB).

SSB arbeider med å tilpasse seg nye datakilder og strømmedata, og det vil på sikt prege ETL-håndteringen. Dette betyr at det er gode muligheter for kompetanseutvikling.

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens og avdelingens arbeidsområder.

Arbeidsplass kan være både på Kongsvinger og i Oslo.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode ferdigheter med Oracle Data Integrator og ODI SDK.
 • Gode ferdigheter med XML.
 • Gode ferdigheter med SQL.
 • Kjennskap til smidige utviklingsmetoder.
 • Erfaring med Jira og Git.
 • Kodekompetanse, eksempelvis Groovy, Python eller Java.

Det er ønskelig at du har:

 • Kjennskap til ODI Console.
 • Kjennskap til statistikkproduksjon.
 • Erfaring med dokumentasjon av arbeidsprosesser og dokumentasjonssystemer.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å se gode løsninger og prioritere.
 • God serviceinnstilling.
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnstrinn 58-75 som for tiden utgjør lønnsspenn fra kr 513 600 kr til 704 900, etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater.
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger.
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Webcruiter-ID: 4235858282

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: