Ønsker du å jobbe med forskningsdata, informasjonssikkerhet, personvern og åpen vitenskap?

Rådgivere - forskningsdata

Søknadsfrist: 10.04.2023

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og bidrar til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Vi satser sterkt på nettbaserte tjenester og legger vekt på en aktiv dialog med fagmiljøene. NTNU Universitetsbiblioteket er en enhet i Fellesadministrasjonen.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved NTNU Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig to 100% faste stillinger i Seksjon for forskningsstøtte, data og analyse, knyttet til våre tjenester innen forskningsstøtte, særlig forskningsdata og åpen vitenskap. Foretrukket arbeidssted for de to stillingene er henholdsvis i Gjøvik og Trondheim.

UB har en sentral rolle i arbeidet med åpen vitenskap, forskningsdata og åpen tilgang til forskning ved NTNU. Vi samarbeider tett med NTNU IT, staben til prorektor for forskning og formidling, fellesadministrasjonen for øvrig og forskningsadministrasjon ved fakulteter og institutter. Du som ansettes vil bidra til å levere et helhetlig tilbud av rådgivning, verktøy og tjenester for forskningsdata ved NTNU. Du vil delta i team som jobber med forskningsdata og tjenesten Forskningsdatahjelpen/Research Data @NTNU. Dette er en felles tjeneste i samarbeid med IT-avdelingen, for alle studenter og ansatte ved NTNU, som gir råd, veiledning og kursing knyttet til datahåndtering.

For begge stillingene vil det også kunne være aktuelt å delta i ulike prosjekt og utviklingstiltak, for eksempel Forskningsdataprosjektet i NTNUs Digitaliseringsprogram, og utviklingsprosjekt med ekstern finansiering i samarbeid med andre institusjoner. Målet med Forskningsdataprosjektet er å bygge opp og videreutvikle infrastruktur, verktøy og tjenester for å håndtere forskningsdata, og dette gjøres i tett samarbeid med de eksisterende tjenestene.

Begge vil også kunne få arbeidsoppgaver knyttet til andre team i UB som tilbyr forskningsstøtte og undervisning. Oppgavene vurderes nærmere ut fra bakgrunn, interesser og UBs behov.

Arbeidsoppgaver

 • Lære opp og veilede forskere og studenter innen tema som åpen vitenskap, forskningsdatahåndtering, informasjonssikkerhet og personvern
 • Delta i drift, forvaltning og innføring av verktøy for forskningsdata, i tett samarbeid med IT-avdelingen (eksempler på verktøy er Git, elektronisk labjournal, digitale intervju, og arkiv for forskningsdata)
 • Dialog og samarbeid med ulike fagmiljøer ved NTNU, for å lære å kjenne behov og praksis
 • Delta i andre aktuelle team ved UB

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra forskning eller forskningsstøtte
 • Erfaring fra formidling og/eller undervisning
 • Gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på engelsk
 • Grunnleggende muntlige og skriftlige språkferdigheter på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med kompetanse, erfaring og/eller interesse for et eller flere av disse områdene: 

 • Håndtering av forskningsdata, inkludert dataflyt, strukturering og systematisering, formater, metadata og kuratering
 • Personvern og GDPR
 • Grunnleggende juridisk kompetanse
 • IPR, rettigheter og lisensiering
 • Informasjonssikkerhet, risikovurderinger og eksportkontroll
 • Analyse og visualisering av forskningsdata
 • Koding og programmeringsspråk
 • Reproduserbar og åpen vitenskap
 • Forskningsetikk
 • Høy digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Du er en dyktig lagspiller som bidrar til felles resultat
 • Du jobber effektivt og trives med å ha mange baller i lufta samtidig
 • Du er lærevillig og god til å tilegne deg kunnskap

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr. 550 – 600 000 per år, og i stilling som seniorrådgiver kode 1364 vil normal avlønning være fra brutto kr. 640 – 690 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Teamleder for forskningsdata Ingrid Heggland, tlf. 73550894, e-post ingrid.heggland@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt.

Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Ref.: 24/23.

Søknadsfrist: 10.04.23

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS