LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Laboratorieleder

Søknadsfrist: 10.03.2024

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. 

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referansesenter for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder. 

Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.

For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: 

www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet søker en fremoverlent og inkluderende laboratorieleder til en fast stilling i seksjon «Forskning akvatisk biosikkerhet» som ligger i avdeling for Fiskehelse og fiskevelferd. Seksjonen har i dag 19 ansatte fordelt mellom Bergen og Ås. Vi arbeider med forskning og diagnostikk på smittsomme sykdommer, primært på oppdrettsfisk men også villfisk, samt problemstillinger innen biosikkerhet og dyrehelseøkonomi.

Stillingen blir knyttet til seksjonens laboratorium i Bergen. Laboratoriet har moderne og velutstyrte lokaler på Marineholmen i Bergen og er blant annet nasjonalt referanselaboratorium for rapportpliktige bakteriesykdommer hos fisk. Laboratorieaktiviteten inkluderer bakteriologisk diagnostikk og forskning ved bruk av tradisjonelle bakteriologiske metoder, molekylærbiologi og MALDI_TOF. Laboratoriet har moderne utstyr for fremstilling av prøver for histopatologisk undersøkelse. Vi utfører også obduksjoner og prøveuttak av fisk i laboratoriet og ute i felt. 

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Laboratorielederen vil ha et overordnet koordineringsansvar for drift av laboratoriet og aktiviteten som pågår der, inkludert å være daglig kontaktperson mot utleier samt stedfortreder for kvalitetsansvarlig ved laboratoriet. 

Vi ønsker at vår nye laboratorieleder skal:

 • sikre et velfungerende laboratorium som er i stand til å levere på instituttet sin rolle i beredskapssammenheng med spesialisering på smittsomme bakteriesykdommer i akvakultur
 • tilrettelegge og utføre forskningsrelaterte laboratorieanalyser relevant for akvatisk biosikkerhet og sykdomsforskning på fisk
 • bidra til å øke utnyttelse av kapasiteten ved VIs laboratorium i Bergen, spesielt innenfor mikrobiologi med tilhørende metodeutvikling
 • bidra til å videreutvikle samarbeid med andre nærliggende FoU miljø
 • bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Det kreves

 • utdanning som bioingeniør eller fullført masterstudium innen fiskehelse, molekylærbiologi eller mikrobiologi med dokumentert laboratorieerfaring innenfor seksjonens fagfelt 
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • arbeidsoppgavene omfatter betydelig dialog med nasjonale næringer og forvaltning, og derfor kreves det at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller ett annet skandinavisk språk

Det er ønskelig med

 • erfaring innen laboratorieledelse
 • erfaring med kvalitetssikring og akkrediterte analyser
 • laboratorieerfaring knyttet til diagnostikk
 • metodeutviklingskompetanse
 • interesse for digitalisering og effektiviseringstiltak 
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • har gode samarbeidsevner 
 • er pålitelig, nøyaktig og ansvarsbevisst 
 • er inkluderende 
 • er nysgjerrig og tar initiativ til å søke tilgjengelig kunnskap

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende. 

Vi tilbyr

 • mulighet til å bygge videre og videreutvikle en ettertraktet fagkompetanse innenfor forskning på fiskehelse, hvor Veterinærinstituttet har en sterk posisjon
 • mulighet til å påvirke stillingens innhold, basert på erfaringsgrunnlag og faginteresse, innenfor rammene av veterinærmedisinsk tematikk
 • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglig utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse. For dette innskuddet trekkes 2 % av lønn 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som senioringeniør i stillingskode 1181.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i Webcruiter. 

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte oss.Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. 

Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4767121687

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Ingunn Sommerset (Seksjonsleder), 92616360
Powered by Labrador CMS