LEDIG STILLING VED SINTEF

Ingeniør / Tekniker - Forskningsgruppen Materialers Integritet og Sveising

Søknadsfrist: 28.08.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Vi søker etter deg som har kompetanse innen prøving/test av materialers mekaniske egenskaper.

Forskningsgruppen Materialers Integritet og Sveising har tilhold på Gløshaugen i Trondheim og består for tiden av 26 høyt kvalifiserte medarbeidere med spisskompetanser innen sveising, bruddmekanikk og utmatting. Vi har en omfattende laboratorievirksomhet som favner sveising og termomekanisk simulering, metallografi og et større laboratorium for materialprøving hvor det daglig gjennomføres ulike forsøk i 10-15 testmaskiner. Det er et tett samspill mellom forskerne og teknisk stab. Våre prosjekter strekker seg fra mindre skadeundersøkelser til forskningsprosjekter med flere års varighet. Kunder og problemstillinger strekker seg over mange bransjer. Gjennom våre prosjekter bidrar vi til det grønne skiftet.

Gruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri. Materialteknologi, inkludert nanoteknologi er av avgjørende betydning for å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn, og danner grunnlaget for nye forretningsmuligheter i både eksisterende og nytt næringsliv. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi bistår våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter basert på vår sterke kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer. Gjennom kombinasjon med annen relevant kompetanse i SINTEF bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgaver:

Du vil primært være tilknyttet vårt laboratorium for materialprøving (MA-lab) og vil få oppgaver innen:

 • Standard mekanisk prøving av metaller, noe polymer og kompositter
 • Bruddmekaniske tester, f.eks. SENT testing.
 • Utmattingstesting.
 • Testplanlegging, databehandling og rapportering i samspill med prosjektleder/kunde.
 • Prøveinstrumentering og måleteknikk.
 • Bidrag til metodeutvikling.
 • Vedlikehold av laboratoriene.
 • Det vil være aktuelt med arbeidsoppgaver i et laboratorium vi nå etablerer i SINTEFs lokaler ved Tiller-brua utenfor Trondheim sentrum. Dette laboratoriet er del av en nasjonal forskningsinfrastruktur og utstyres spesielt for materialtesting under eksponering av hydrogengass. Installasjonsfasen er planlagt avsluttet i løpet av 2022.

Faglige kvalifikasjoner

 • Kompetanse tilsvarende BSc nivå innen maskinfag eller materialteknologi.
 • Praktisk erfaring kan vurderes til å kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Dokumentert erfaring med bruk av mekaniske testmaskiner, prøveinstrumentering og måleteknikk vil være en fordel.
 • Evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk, samt å kunne bidra til rapportering av resultater på begge språk.

Personlige egenskaper

Du må ha god generell laboratorieforståelse. Vi forventer bidrag til vedlikehold og videre utvikling av gode HMS-forhold. Vår bruk av utstyr, kjemikalier og gasser skal skje på en sikker måte. Du må være ryddig og strukturert. Vi ønsker søkere som kan jobbe selvstendig og som har evne til å ta initiativ og ansvar i prosjektgjennomføring.

Vi tilbyr:

 • En jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien
 • Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Arbeidssted er Trondheim. Kontakt Laboratorieleder Asle Hellesvik eller Forskningsleder Ragnar Fagerberg hvis du har spørsmål om stillingen.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS