Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør ved Senter for bioinformatikk

Søknadsfrist: 02.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig 20 % deltidsstilling som Senioringeniør ved Senter for bio-informatikk innen human DNA-variasjon. Ansettelsen er for en periode på tre år.

Det arbeides med videreutvikling av en nasjonal variantfrekvensdatabase (http:// variant.norgene.no). Databasen leverer informasjon om naturlig DNA-variasjon i den norske befolkningen basert på tilgjengelige datasett fra samarbeidende institusjoner, og det foregår arbeid for å forbedre representativiteten i databasen ved å øke datagrunnlaget.

Senter for bioinformatikk er UiOs hub for bioinformatikk, og omfatter både aktive forsknings-grupper, infrastrukturkompetanse og service-funksjoner, og samarbeider bredt, både innad på MatNat-fakultetet, og interfakultært, samt med andre forskningsinstitusjoner i Oslo-regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Bruk av algoritmer for alignment og variantcalling i helgenom- og heleksomsekvenser
 • Dataaggregering, harmonisering og annotering av identifiserte DNA-varianter
 • Datapresentasjon av resultatmaterialet ved bruk av web-server
 • Selvstendig scripting av arbeidsflyt og bruk av dedikert hardware, med arbeid i Tjenester for sensitive data (TSD)

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen bioinformatikk, minimum tilsvarende Mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode programmeringskunnskaper i python og bash
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Arbeidet foregår i hovedsak gjennom Tjenester for sensitive data, og fordrer god forståelse av bruk av de tilgjengelige regneressurser, inkl. SLURM, og hardware-aksellerert sekvensanalyse (Dragen)
 • Kunnskap og erfaring med bruk av containerteknologi
 • God kunnskap om human DNA-variasjon, praktisk og teoretisk
 • Gode kunnskaper om dypsekvenseringsanalyse

Personlige egenskaper

 • Stor evne til selvstendig arbeid

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 500 og kr 637 900, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk på "Send søknad".

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Send søknad

Powered by Labrador CMS