Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør / Senioringeniør - Seksjon for basis systemdrift

Søknadsfrist: 09.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Vil du å jobbe med datalagring for forskning og utdanning?

Om stillingen

UiO har i 2020 investert i over 12PB effektiv kapasitet, mer konkret fillagring fra IBM og objektlagring fra Cloudian. Her trenger vi din hjelp til å sørge for effektiv utnyttelse av kapasiteten for våre mange spennende forskningsmiljøer og prosjekter! Vi har store planer om å bli best i klassen på å forvalte forskningsdata etter FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable), og her kan du bli en sentral medspiller fra infrastruktur-siden (se video om emnet).

Stillingen vil bli plassert i underavdeling for IT-infrastruktur, Seksjon for basis systemdrift, som er ansvarlig for det meste av grunnleggende server- og lagringsinfrastruktur for UiO og våre samarbeidspartnere. Hovedvekten av oppgavene er innenfor generell datalagring og fillagring spesielt. Du vil bli involvert i store og viktige løsninger, prosjekter og leveranser på tvers av organisasjonen, og du vil også være mye "hands-on" på løsningene våre.

Arbeidsoppgaver

Vil du bli endel av et kompetent miljø med kort arbeidsvei mellom utvikling og produksjon? Vi er late, kjeder oss lett, og følgelig automatiserer vi alt vi kan. Som ellers i samfunnet er noen av oss mer ekstroverte enn andre, det vi imidlertid har felles er ønsket om å dele det vi finner ut med andre. Vi har stor tro på at samarbeid og diskusjoner gir bedre løsninger (men vi prøver å unngå håndgemeng).

Til tross for, eller kanskje på grunn av, våre særegenheter er vi noen av UiOs skjulte koronahelter og bærer et stort ansvar. Våre tjenester leverer blant annet datainnsamling for MorBarn fra FHI, Koronastudien og Transtudien fra OUS, EU-kommisjonens Covid-19 clinical trial data repository, FHIs beregninger av R-tallet og en rekke andre interessante forskningsprosjekter. Våre tjenester er også basis for en rekke innovasjonsprosjekter og nyvinninger innen grenselandet IT, forskning og spesielt helse.

Vi jobber også med systemer som gjør det mulig for ledende forskere i Norge å samarbeide med kolleger over hele verden. Dette stiller store krav til redundans og sikkerhet. En svært takknemlig gjeng med brukere gjør jobben vår både givende og artig. I denne jobben vil du jevnlig kunne kjenne på nytten av arbeidet ditt når det omsettes til forskning for å forbedre verden.

Kvalifikasjonskrav

Mange av de løsningene vi jobber med er nye, under utvikling, eller eksisterer bare som en lys idé i noens hode. Det eneste vi derfor er helt avhengige av er at du vil lære, og at du vil bruke det du lærer til å videreutvikle vår infrastruktur. For at ikke starten skal bli altfor bratt, må du kunne programmere ett eller annet (Python, Perl, bash, PowerShell ++) og ha kjennskap til datalagring.

 • Utdannelse på universitets- og/ eller høyskolenivå på minimum bachelor-nivå. For senioringeniør er kravet mastergrad-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Generell kodekompetanse og kjennskap til bruk av API-grensesnitt
 • Kjennskap til datalagring, gjerne i større skala
 • Kjennskap til automatisering
 • For senioringeniør: erfaring med koordinering av større oppgaver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Praktisk erfaring innenfor ett eller flere av følgende tema vil bli vektlagt

 • NAS-løsninger, gjerne Hitachi HNAS eller IBM ESS/ Spectrum Scale/ GPFS
 • Objektlagring, gjerne Cloudian
 • Verktøy som Ansible, Terraform, Salt og PowerCLI
 • Programmeringsspråk som bash, Perl, Python og Go
 • Operativsystemer generelt (Windows og Linux på server og for klienter)

Personlige egenskaper

 • Initiativrik med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og langsiktig, både selvstendig og i tett samarbeid med andre
 • Evne til å holde oversikt i flere lag av komplekse IT-systemer
 • Innovativ og proaktiv med fokus på forbedring, forenkling og automatisering

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljøer innen forskning og utdanning
 • Mange dyktige kolleger med lang og dyp erfaring innenfor IT-infrastruktur
 • Tekniske løsninger som både har størrelse, bredde og siste nytt innenfor teknologi
 • Mulighet for kurs og konferanser innenfor relevante fagområder
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Stillingen er fast og vil bli plassert som overingeniør/ senioringeniør med lønnsplassering mellom 555 800 og 643 000 kroner per år for overingeniør, og mellom 618 600 og 744 600 kroner per år for senioringeniør, avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS