Ledig stilling ved NMBU

Fagansvarlig med prosjektlederansvar innen VVS/Energi og miljø

Søknadsfrist: 15.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Eiendomsavdelingen

NMBU er Norges vakreste universitet med nye og gamle bygninger i en fantastisk park. NMBU ved Eiendomsavdelingen er et hyggelig og inkluderende arbeidssted med varierte, utfordrende og spennende oppgaver. Avdelingens ca. 125 ansatte har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av NMBUs bygninger og parkanlegg.


Fag- og prosjektenheten består av ledelse, 7 medarbeidere som dekker fagområdene innen prosjektledelse, faglig rådgiving i bygg, RIE, VVS, IARK. Avdeling har også en egen controller.


Vår prosjektportefølje spenner fra enkle rehabiliteringsprosjekter til nybygg /tilbygg, fra små til mellomstore prosjekter. Våre medarbeidere har lang og bred erfaring fra eksisterende bygningsmasser. Vernede bygg krever særskilte hensyn og gode tiltak for å ivareta myndighetens krav. I våre prosjekter fokuserer vi på gode prosesser, utvikling, kommunikasjon og tverrfaglige teamsamarbeid. Vi tror at de viktigste avgjørelsene i et prosjekt skjer før investeringsbeslutninger tas, derfor har vi fokus på utvikling av gode prosesser, skisse- og forprosjekter sammen med våre leverandører og brukere.


Vi er opptatt av å dele kompetanse, erfaringer, og spiller på lag sammen med kollegaer eller eksterne samarbeidspartnere.


Vi er i stadig utvikling, noe som vil kunne medføre endringer i organisasjonen i kommende år.


Campus Ås, Statsbygg
.

Vi søker deg som vil bidra til å løse utfordrende problemstillinger og ha prosjektlederansvar innen VVS/Energi og miljø!

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen, i Fag- og prosjektenheten er det ledig fast heltidsstilling som fagansvarlig med prosjektlederansvar innen VVS/Energi og miljø med hovedvekt på inneklimateknikk.

Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid med universitetets fagmiljøer for å finne kreative og bærekraftige løsninger på prosjekter innen inneklima og i forbindelse med bygningsprosjekter.

Du vil bidra tverrfaglig i Eiendomsavdelingen ved å ivareta det faglige perspektivet innen VVS/Energi og miljø.

Du vil også prosjektere og lede prosjekter innen fagområdet, i henhold til metodikk og rutine.

Vi ser spesielt etter en person som har noen års arbeidserfaring og god evne til å bygge relasjoner og søke innovative, miljørelaterte og framtidsrettede løsninger. Våre prosjekter spenner seg fra tidligfase-utredninger til detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.

Du vil få en selvstendig og operativ rolle. Det er en fordel om du har erfaring i å arbeide med inneklimateknikk i byggeprosjekter og god kunnskap om prosessen rundt ventilasjon og kjøling, samt god forståelse for drift og forvaltning av tekniske installasjoner.

Rett person vil få gode påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag, spennende prosjekter og stort ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig innen VVS/Energi og miljø innen byggeprosjekter
 • Prosjektleder innen fagområdet
 • Bidra med fagkompetanse i Eiendomsavdelingens prosjekter
 • Ansvar for prosjektering av tekniske installasjoner og systemdesign
 • Utarbeide tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner innenfor VVS
 • Bidra i innkjøpsprosesser
 • Bidra til effektivisering, utvikling og digitalisering innen fagområdet
 • Bidra til kvalitetssikring av FDV-dokumentasjon
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetanse

Faglige kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) innen VVS/Energi og miljø eller annen relevant utdanning. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Det kreves:

 • Noen års relevant erfaring
 • God kjennskap til digitale tegneverktøy

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med inneklimaanlegg
 • Prosjekterfaring og prosjektledererfaring
 • Erfaring med arbeid som ITB-koordinator
 • God kjennskap til BIM/IFC

Du må ha/være:

 • Løsningsorientert og positiv
 • Proaktiv og ansvarlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Andre kvalifikasjoner

Det kreves

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør (ltr. 66-72) (NOK 594 600 – 667 200) eller 1187 Senioringeniør (ltr. 67-74) (NOK 605 500 – 691 400) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Enhetsleder Sandra Reimundo, tlf: +47 99 10 86 01

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søknadsfrist: 15.11.2020.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS