Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder – vikariat (Seksjon tidligfase, kunst og kulturminne)

Søknadsfrist: 14.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 26 100 studenter og 7 200 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer og UiOs klima- og miljøstrategi legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fem underavdelinger: Eiendomsforvalting og virksomhetsstøtte, Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling og Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt. 

Om stillingen

Vi søker nå etter en til to prosjektledere for ett års vikariat med oppstart så snart som mulig i Seksjon tidligfase, kunst og kulturminne i Underavdeling for campusutvikling.

Seksjonen har ti ansatte og arbeider med arealutvikling, arealbruk, kulturminneforvaltning og har også ansvar for ivaretakelse av universitetets kunstsamling. Den ivaretar helhetlig campusutvikling, utarbeider og bestiller utredninger og skisseprosjekter som skal løse store og små innmeldte brukerbehov og har ansvaret for koordinering mot antikvariske myndigheter. 

Ved ferdigstillelse av det nye Livsvitenskapsbygget står UiO foran en omfattende omrokkering av nedre deler av campus Blindern, som gir svært mangefasetterte og engasjerende oppdrag til seksjonen for flere år fremover.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet campusutvikling basert på målsettingene i masterplan for UiOs eiendommer.
 • Prosjektledelse knyttet til utredninger, programmering og prosjektering av nybygg og fremtidsrettet transformasjon av egen bygningsmasse med samtidig skånsom ivaretakelse av verneverdiene.
 • Oppfølging av eksterne rådgivere og brukerkoordinering.
 • Som prosjektleder vil du arbeide med varierte arbeidsoppgaver innenfor utredning, planlegging, rådgivning og prosjektering knyttet til utvikling av universitetets campuser og egen bygningsmasse.
 • Som assisterende prosjektleder vil du delta i definerte prosjekter og bistå prosjektlederen i løpende kommunikasjon og ulike delanalyser.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagområder (arkitekt, bygningsingeniør, arealplanlegger, prosessledelse e.l.) Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • For å vurderes som seniorrådgiver/seniorarkitekt/senioringeniør kreves mastergrad.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.
 • Kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning, kulturminneforvaltning og utdannings- og høyskolesektoren er en fordel.
 • Vi ønsker at du har erfaring fra utredninger og plan- og byggeprosesser.
 • Vi ønsker at du har relevant prosjektledererfaring fra byggherre, planmyndighet, entreprenør eller rådgiverbedrift innenfor ett eller flere av disse områdene:
  • konseptutvikling og mulighetsstudier
  • programmering
  • prosjektering og prosjekteringsledelse
  • brukermedvirkning og brukeroppfølging
 • Vi ønsker at du har erfaring og kunnskap om statens prosjektmodell for styring av store statlige investeringsprosjekter.

Personlige egenskaper

Du er serviceinnstilt, viser initiativ, tar ansvar og har høy integritet. Det er en viktig forutsetning for å lykkes i jobben at du jobber strukturert, og leverer til riktig tid med god kvalitet. Vi søker deg som er samarbeids- og utviklingsorientert, analytisk og nytenkende. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og evne til å arbeide selvstendig og systematisk. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø sentralt på Blindern.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.
 • Mulighet for barnehageplass ved universitetets barnehage.
 • Felles sommer- og vinteraktivitetsdag, og andre sosiale begivenheter.
 • Stillingen lyses ut som rådgiver/seniorrådgiver, overarkitekt/seniorarkitekt og overingeniør/senioringeniør med spenn mellom kr. 646 000 – 692 400 for rådgiver/overarkitekt/overingeniør og kr. 692 400 – 777 900 for seniorrådgiver/seniorarkitekt/senioringeniør.
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS