LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Systemutvikler / webutvikler

Søknadsfrist: 31.05.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for Landbruksteknologi
består i dag av 6 ansatte som arbeider i skjæringspunktet mellom agronomi, teknologi, produksjon og miljø, der en ved hjelp av moderne metoder og nye teknikker søker å analysere både helheten og detaljene. Sentrale arbeidsområder omfatter modellering, presisjonsjordbruk, fjernanalyse, avansert landbruksteknikk og robotisering. Senter for Presisjonsjordbruk er en integrert del av avdelingen.

Interessert i å programmere systemer for bedre matproduksjon?

Vi har behov for en person til en nøkkelrolle innen utvikling av digitale løsninger og tjenester innen fagfeltet presisjonsjordbruk.

Avdelingen har for eksempel utviklet en prototype på et system/nettverk av fordelte landbrukstjenester som benytter fjernmålingsdata og agronomiske modeller for å gi informasjon og råd til gårdbrukeren. Systemet kalles PRESISnet, og skal videreutvikles fra prototypenivå.

Stillingen er fast og tilhører Divisjon Matproduksjon og Samfunn, Avdeling Landbruksteknologi med kontorsted på Apelsvoll på Kapp i Østre Toten.

Stillingens hovedoppgaver

 • Videreutvikling av avdelingens PRESISnet-prototype til et velfungerende, modulært og skalerbart system av landbrukstjenester
 • Etablering og forvaltning av det utviklede systemet på nettet, inkludert drift, vedlikehold og sikring av data
 • Støtte til digital og stedsfestet skifte- og forsøksforvaltning i divisjonen
 • Datainnhenting og -analyse i pågående og fremtidige prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen datateknologi/informatikk/ programmering eller lignende. Kravet om mastergrad kan fravikes for søkere med utdanning på lavere nivå i kombinasjon med spesielt relevant erfaring.
 • Erfaring med nettbasert programmering (back-end) og databaser.
 • Gode skriftlige og muntlige språklige ferdigheter i norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk. Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk blir det stilt krav om at du lærer deg norsk i løpet av et par år.

Det er en fordel om du har

 • Innsikt i og interesse for norsk jordbruk
 • Erfaring i ett eller flere av verktøyene Python, Django, Nginx, RabbitMQ, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, Rasdaman eller tilsvarende
 • Erfaring med forsøksarbeid
 • Erfaring med multivariat modellering
 • Erfaring med fjernmåling og bildeanalyse
 • Erfaring med geografiske informasjonssystemer

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, med evne og vilje til å tilegne deg kunnskap hvis nødvendig
 • Arbeider strukturert og nøyaktig
 • Har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å delvis jobbe hjemmefra

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som overingeniør eller senioringeniør kode 1087 eller 1181, lønnstrinn 57-74 (kr 516.100 - 702.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Kjersti Balke Hveem, avdelingsleder for avdeling Landbruksteknologi, tlf 97625157

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Legg ved vitnemål med karakterutskrift fra høyere utdanning. Øvrige papirer tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS