Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senior kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist 25.02.2019

Universitetet i Oslo søker strategisk kommunikatør

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.


Universitetsledelsens kommunikasjonsstab yter kommunikasjonsrådgivning til UiOs ledelse, håndterer daglige mediesaker og har et ansvar for samspill med myndigheter, næringsliv og sentrale aktører innen fagområdet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Universitetsledelsens kommunikasjonsstab ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt søker en senior kommunikasjonsrådgiver i fast stilling til å jobbe for rektorat og ledelse ved universitetet.Du bør ha bred erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid i politisk og faglig grenseland, skrive godt både på norsk og engelsk, beherske digitale kanaler og interessere deg for gode menneskemøter og relasjonsbygging.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide strategisk med kommunikasjon
 • Gi råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål
 • Bistå ledelsen i påvirkningsarbeid og samfunnskontakt
 • Følge opp daglige mediehenvendelser gjennom rullerende pressevakt
 • Håndtere sosiale medier for ledelsen
 • Følge samfunnsdebatten og mediebildet
 • Skrive utkast til taler, kronikker, blogger og presentasjoner for universitetsledelsen
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre deler av universitetet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene som hører til stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Minst fem års erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid, inkludert rådgivning (helst på toppledernivå), strategiutvikling, posisjonering og håndtering av mediehenvendelser
 • Praktisk erfaring fra virksomhet som medier, politikk, forvaltning og akademia
 • Erfaring fra påvirkningsarbeid og samfunnskontakt
 • God forståelse for strategisk bruk av kanaler og sosiale medier
 • Erfaring med skriving av taler, presentasjoner og lignende

Det er også ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid. Det forventes at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Engasjert og løsningsorientert
 • Systematisk, effektiv og har evne til å ha mange baller i lufta samtidig

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 650 000 og kr 830 000, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen