Ledig stilling ved Statped

To faste (100 %) stillinger i deltidsopplæringen i fagavdeling tegnspråk

Søknadsfrist: 31.05.2020

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

Vil du være med på å gi tegnspråklige elever og deres familier et godt tegnspråklig læringsmiljø? Vi søker etter to nye medarbeidere med undervisnings- og tegnspråkkompetanse, til vårt kontorsted i Bergen. Stillingene vil inngå i fagavdeling tegnspråk.

Fagavdeling tegnspråk ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Avdelingen tilbyr deltidsopplæring til elever i et tegnspråklig miljø inntil 12 uker i løpet av skoleåret j.f. §§2-6 og/eller 5-1 i opplæringsloven. I tillegg til dette får elevene tilbud om ukentlig fjernundervisning i tegnspråk. Foreldre, søsken og lærere kan søke og mottar tegnspråkkurs via fysiske og/eller digitale kurs.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av deltidsopplæring
 • Fjernundervisning i tegnspråk til elever og lærere
 • Tett samarbeid med elevenes bostedsskoler
 • Inngå årlige samarbeidsavtaler med elevenes bostedsskoler
 • Være en aktiv bidragsyter i nettverksarbeid for lærere samt holde kurs i tegnspråk for lærere
 • Bidra i arbeid med tildelte oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Evne til selvledelse
 • God nettverks- og relasjonsbygger
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Kan ta initiativ til utvikling, og tåle stort arbeidspress i perioder
 • Bidra til en delingskultur
 • Kreativ og åpen for utvikling og nye arbeidsformer
 • Fleksibel
 • God til å samarbeide

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning, fortrinnsvis lærerutdanning med evt. mastergrad. Annen relevant utdanning kan vurderes ved behov
 • For stilling som lærer i deltidsopplæringen gjelder kompetansekravene i henhold til opplæringsloven med forskrift
 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 – 60 studiepoeng og/eller tegnspråk som førstespråk
 • Erfaring fra/med å undervise i norsk tegnspråk (i barnehage, skole og/eller annet arbeid på det tegnspråkfaglige området)
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse

I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes må legge frem politiattest

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408 LR 21) ltr. 39-55, (kr. 381 200-488 000 brutto per år) eller rådgiver (kode 1434) ltr. 50-65 (kr. 449 300-583 900 brutto per år). For særlig godt kvalifiserte søkere kan seniorrådgiver (kode 1364) i ltr. 60-72 (532 300-667 200 brutto per år) vurderes
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Tiltredelse: 01.08.2020 eller etter avtale
 • Antall stillinger: 2
 • Arbeidssted: Sandbrekkvegen 27, 5231 Paradis

Kontaktinfo:

 • Kjerstin Gundersen, delprosjektleder fagavdeling tegnspråk Bergen ([email protected]) Tlf. 41268355

Fagavdeling tegnspråk oppfordrer særlig kandidater med tegnspråk som morsmål om å søke på stillingene. Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS