LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Stipendiat i kommunikasjon og ledelse - "Kritisk tenkning og helsekompetanse»

Søknadsfrist: 03.11.2023

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Stipendiat i kommunikasjon og ledelse i forskningsprosjektet "Kritisk tenkning og helsekompetanse»

Om stillingen

Stipendiatstillingen er en midlertidig treårig fulltidsstilling som inkluderer 30 studiepoeng (ECTS) med obligatorisk kursarbeid. Dette tilsvarer ett semester med studier. Resten av tiden er forbeholdt utvikling og fullføring av et selvstendig forskningsprosjekt, i form av en avhandling.

Stipendiatstillingen har planlagt oppstart i januar 2024, og er knyttet til prosjektet «Kritisk tenkning og helsekompetanse». I løpet av denne perioden vil stipendiaten være ansatt ved Institutt for helse og trening og inkludert i forskningsgruppen Folkehelse (PULL) og forskningsgruppen Politisk kommunikasjon i et team med forskere som har ambisiøse planer om å videreutvikle forskning og pedagogiske aktiviteter ved høyskolen.

Stipendiaten forventes å bo og arbeide i Oslo-regionen i løpet av ansettelsesperioden og delta aktivt i faglige og sosiale aktiviteter ved Kristiania.

Om prosjektet

Ph.d.-prosjektet er tilknyttet prosjektet "Kritisk tenkning og helsekompetanse". Dette større prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for helse og idrett, og Institutt for kommunikasjon.

Daglig eksponeres vi for helsepåstander gjennom digitale og sosiale medier om hvordan vi kan bli slankere, sunnere eller kan forebygge sykdom. Internett og sosiale medier (SoMe) har gjort det mulig å spre informasjon raskt, men har også gjort det mulig å spre både pålitelig og upålitelig informasjon til et stort publikum. Utfordringen er ikke mangel på informasjon, men evnen til å vurdere hvilken informasjon man kan stole på. Å basere sine valg på upålitelige helsepåstander kan føre til overforbruk eller unødvendig bruk av ressurser, som tid og penger, men kan også i noen tilfeller være skadelig for helsen. Påstander i digitale og sosiale medier om helsetiltak er ofte motstridende, og mange er upålitelige. Infodemien og hvordan man vurderer motstridende påstander om et helseproblem i digitale medier, blir vurdert som en betydelig samfunnsutfordring av WHO.

For å kunne vurdere helsepåstander på nett kritisk, er det nødvendig å ha tilstrekkelig kritisk helsekompetanse. Mens helsekompetanse er definert som folks evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger knyttet til egen helse, beskriver kritisk helsekompetanse mer avanserte kognitive ferdigheter som kan brukes til å kritisk analysere informasjon. Derfor er kritisk helsekompetanse nært knyttet til kritisk tenkning, spesielt evnen til å vurdere informasjon og desinformasjon om helse. 

Rammeverket Informed Health Choices (IHC) kan fungere som et utgangspunkt til utvikling av læringsressurser for å lære og tenke kritisk om helsepåstander og hva man bør gjøre for å ta informerte helsevalg.Dette ph.d.-prosjektet har som mål å kartlegge helsekompetanse, kritisk helsekompetanse, eksponering for og evnen til å vurdere helsepåstander i digitale medier blant studenter i høyere utdanning.Alle søkere må utforme et uavhengig prosjekt som passer inn i temaet og forskningsspørsmålene som er adressert nedenfor, og bør kunne argumentere for at prosjektet vil bidra til å besvare spørsmål som:

 1. Hva er nivået av helsekompetanse og kritisk helsekompetanse og deres sammenhenger blant studenter i høyere utdanning?
 2. Hvilke helsepåstander blir studenter i høyere utdanning eksponert for i SoMe?
 3. Hvordan vurderer studenter i høyere utdanning helsepåstander i SoMe og eventuelt hvordan agerer de på disse?
 4. Hvilke informasjonsstrategier bruker studenter for å ta informerte helsevalg?

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du må ha:

 • Mastergrad (120 ECTS eller tilsvarende) innen helsefag, medievitenskap eller andre relevante fagområder med karakteren B eller bedre for masteroppgaven og for mastergraden totalt. Masteroppgaven må være på minst 30 ECTS eller tilsvarende.
 • Relevant bachelorgrad
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Meget gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk eller andre skandinaviske språk
 • Avansert kunnskap og ferdigheter innen forskningsmetoder

Det er en fordel om du har:

 • Tidligere erfaring med publisering i vitenskapelige tidsskrifter og/eller populærvitenskapelig publisering
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Tidligere arbeid med, og interesse for blant annet kritisk tenkning, helsekompetanse, studier av desinformasjon og faktasjekking

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrighet og sterk motivasjon for å gjennomføre uavhengig forskning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Utmerkede analytiske ferdigheter
 • Evne, ønske og kapasitet til å arbeide uavhengig, systematisk og målrettet
 • Fokus på gjennomføring av prosjekter og oppnåelse av mål

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søknaden din må inkludere

 • Et kort søknadsbrev (maksimum 2 sider), inkludert en kort beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • Offisielle vitnemål og diplomer på et skandinavisk eller engelsk språk. Hvis originalen er på et annet språk enn disse, må både originalen og en engelsk oversettelse legges ved.
 • CV
 • Masteroppgaven
 • Eventuelle relevante publikasjoner eller formidling
 • Navn og kontaktinformasjon til to referansepersoner (en bør helst være hovedveileder for masteroppgaven din)
 • En skisse til et forskningsprosjekt på maksimalt fem sider. Se her for mal

Høyskolen Kristiania vil kun behandle søknader som er sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Alle dokumenter må lastes opp til dette systemet for at søknaden din skal bli vurdert. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte, og du må være forberedt på å fremvise originalene under et eventuelt intervju. Kristiania utfører dokumentverifisering for å sikre en god vurdering og rettferdig konkurranse for deg som kandidat. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Evaluering av søkere

Alle fullstendige søknader fra kvalifiserte søkere vil bli vurdert av en ekspertkomité.Kandidaten må bli akseptert for opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart.

 For å bli akseptert til dette programmet, må man oppfylle følgende krav:

 • En relevant bachelorgrad på 180 ECTS, og
 • En relevant mastergrad på 120 ECTS (eller integrert bachelor og master) med minimum 30 ECTS for masteroppgaven, og med en karakter tilsvarende norsk/europeisk karakter B eller høyere, både i gjennomsnitt for hele mastergraden og for masteroppgaven alene.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftsidrettslag og treningsfasiliteter
 • Moderne arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Startlønnen er 532 200 kroner per år.

Høyskolen Kristiania ønsker mangfold velkommen og oppfordrer spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi bruker Semac bakgrunnssjekker i vår rekrutteringsprosess.

Søknadsfrist: 3. november 2023

Kontaktinformasjon

 • Prosjektleder og hovedveileder er Professor Marianne Molin

Medveiledere i prosjektet er Professor Bente Kalsnes og førsteamanuensis Merete Kolberg Tennfjord.

For mer informasjon om School of Health Sciences og School of Communication, Leadership and Marketing, se her.

For mer informasjon om Kristiania, se her.

For mer informasjon om forskningsgruppene se her:

https://www.kristiania.no/forskning/forskningsgrupper/pull/

https://www.kristiania.no/forskning/forskningsgrupper/polcom/

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS