LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for utdanningskvalitet

Søknadsfrist: 11.04.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania søker en strukturert og systematisk rådgiver/seniorrådgiver til Avdeling for utdanningskvalitet

Høyskolen Kristiania bestreber seg på å levere utdanning på toppnivå og jobber systematisk og målrettet med å sikre og videreutvikle kvaliteten i våre studietilbud. Det er nedfelt i høyskolens overordnede strategi at en skal ha sektorledende systemer og rutiner for sikring av kvalitet i utdanningen.

Avdeling for utdanningskvalitet har ansvar for høyskolens kvalitetssystem og jobber kontinuerlig med digitalisering og forbedring av systemets ulike elementer. Det er tett samarbeid med høyskolens to kvalitetssikringsorganer og avdelingen ivaretar sekretariatsfunksjonen for disse. Avdelingen jobber videre med studentevalueringer og intern og ekstern rapportering. I tillegg gjennomføres det til enhver tid en rekke prosjekter knyttet til utdanningskvalitet, digitalisering, og omstilling som avdelingen ofte bidrar inn i. De ansatte jobber tett opp mot både fagmiljøene og andre fagadministrative og administrative avdelinger.

En av avdelingens ansatte skal nå over i en ny og spennende stilling og vi søker derfor etter en ny rådgiver eller seniorrådgiver. Stillingen rapporterer til kvalitetssjef som leder avdelingen. Du vil inngå i et team som støtter hverandre og gjør hverandre gode, og arbeidsoppgaver kan til en viss grad tilpasses til kompetanse/erfaring.

Vi leter etter en person med god kjennskap til sektoren, som har utpregede systematiske evner. Vi ser for oss at du er en racer på kvalitetssikring og utvalgsarbeid og/eller kvalitetsutvikling og evalueringer i høyere utdanning. Du må takle høyt tempo og mangfold i arbeidsoppgaver og fortsatt sørge for at prosesser og rutiner blir fulgt nøye. Det kreves høy grad av selvstendighet og god vurderingsevne. Høy digital kompetanse er et krav da avdelingen ikke bare er brukere av ulike digitale systemer, men også drifter og videreutvikler bruken av dem.

Avdeling for utdanningskvalitet ønsker å gi svært god service til høyskolens fagmiljøer og en må ha gode sosiale ferdigheter og kunne delta i rådgivnings- og opplæringsaktiviteter innen avdelingens arbeidsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Utvalgssekretær med ansvar for saksforberedelser, referat og etterarbeid med oppfølging av vedtak iht høyskolens kvalitetssystem
 • Forberedelse og støtte i gjennomføring av program- og emnevalueringer
 • Støtte til fagmiljøet rundt utvikling, oppdatering og kvalitetssikring av studieplaner, evalueringer, rapportering og andre aktiviteter knyttet til systematisk kvalitetsarbeid
 • Administrasjon og videreutvikling av akademisk årshjul for høyskolen
 • Rådgivning og informasjons- og opplæringsarbeid
 • Bidra til arbeidet med vedlikehold og videreutvikling av høyskolens kvalitetssikringssystem
 • Bistå avdelingen med andre oppgaver ved behov (for eksempel inn i ulike prosjekter)

Ønskede kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole på mastergradsnivå
 • Erfaring fra UH-sektoren foretrekkes, men søkere med annen relevant erfaring er velkomne til å søke
 • Gode IT-kunnskaper er et krav
 • Gode muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt svært gode skriftlige norskkunnskaper (da arbeidet innebærer mye korrekturlesing og utarbeiding av tekster)

Ønskede personlige egenskaper

 • Strukturert og gode organisatoriske ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse
 • Løsningsorientert
 • Nøyaktig/detaljorientert, samtidig som en evner å se helheten
 • Serviceorientert
 • Takler høyt tempo

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver og muligheter for faglig utvikling
 • Godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Arbeidssted i Oslo sentrum
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med kvalitetssjef Line Edelmann på epost: [email protected] eller mobil 476 23 959.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS