LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Seminarledere i psykologi

Søknadsfrist: 15.12.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Vi søker seminarledere i psykologi

Vi søker undervisningsassistenter som kan forberede og gjennomføre seminarer ved våre bachelorprogram i anvendt psykologi, psykologi og psykisk helse, og årsenhet i psykologi i Oslo. Arbeidet går hovedsakelig ut på å holde faglige seminarer som følger de viktigste forelesningstemaene. Denne undervisningsformen involverer å utarbeide korte faglige presentasjoner (ofte i samarbeid med fagansvarlig), tilrettelegge god læring og tilby faglig veiledning. I noen emner vil det også være aktuelt å bidra til vurderinger og tilbakemeldinger på arbeidskrav.Om avdelingen

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss er en del av School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania, med campus i Bergen og Oslo. Seksjonen har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling, kjønnsforskjeller, nevrale prosesser, kritisk tenkning, persepsjon og samspill mellom mennesker og maskiner.Seksjonen leverer både årsenheter og bachelorprogram, på campus og som nettstudier. Vi har fokus på å gi utdanninger arbeidsmarkedet trenger og har flere spennende program under utvikling, både på bachelor -og masternivå. Høsten 2019 lanserte vi Bachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi i Oslo, året etter utvidet vi tilbudet til Bergen. Våren 2023 har vi tre årskull ved Campus Hansaparken i Bergen.

Krav til søker

Vi er på utkikk etter allsidige seminarledere med stort engasjement for psykologi som fag og for undervisning som virke. Egenskaper som selvstendighet, evne til å motivere og inspirere, samt gode samarbeids- og formidlingsevner vil bli vektlagt.Som undervisningsassistent bør du ha gjennomført en Bachelor i psykologi eller tilsvarende, samt ha påbegynt eller fullført masterstudier. Du bør gjennom grunnutdanningen din ha kompetanse innen noen av fagområdene studentene skal lære som inkluderer følgene emner og temaer:

 • Sosialpsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Psykologisk forskningsmetode
 • Kognitiv psykologi
 • Biologisk psykologi
 • Psykisk helse
 • Helsepsykologi
 • Kulturpsykologi

Det er ikke et krav at søker har kompetanse innenfor alle disse fagområdene, men det er en fordel om søker kan bidra inn i flere emner. Søker vil få opplæring og en grundig innføring i det faglige opplegget i de emnene de skal bistå i, og samarbeide med fagansvarlig og andre studentassistenter.

Vi oppfordrer søkere til å sende søknad og nødvendige opplysninger elektronisk:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning og annen faglig virksomhet.
 • Kopier av vitnemål og attester.

Kontaktperson:

 • Førsteamanuensis Stine Kleppe Krogsrud, stinekleppe.krogsrud@kristiania.no

Søknadsfrist: 15.12.2022

Søknader vurderes fortløpende og ønsket oppstart er januar 2023.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS