Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Høyskolelektor i pedagogikk - 50 % vikariat

Søknadsfrist: 05.08.2020

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 600 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania tilbyr mastergrader, bachelorgrader og årsenheter innenfor helsefag, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk og rettsvitenskap. Flere av studiene tilbys også som nettstudier i samarbeid med avdeling for nettstudier ved høyskolen.

School of Health Sciences har høyt fokus på utdanningskvalitet og har i flere år scoret over landsgjennomsnittet på Studibarometerets undersøkelse om utdanningskvalitet. Studietilbud innen pedagogikk omfatter en bachelor- og en årsenhet i pedagogikk, i tillegg til et valgfag. Alle studiene tilbys som nettstudie. En av våre ansatte skal de neste to årene påta seg et spennende oppdrag og vi søker derfor etter hennes vikar, en pedagog i 50 % stilling som høyskolelektor fra 15.08.20 – 15.08.22.

Som faglig ansatt vil de sentrale arbeidsoppgavene være knyttet til undervisning og veiledning til våre nettstudenter, forskning, utvikling og formidling innen pedagogiske emner både på bachelorgraden og årsenheten i pedagogikk.

Følgende kompetanse vektlegges:

Søkere bør ha fullført en mastergrad i pedagogikk, eller andre relevante fag, og ha stort faglig engasjement. Egenskaper som selvstendighet, evne til å motivere og inspirere, gode samarbeids- og formidlingsevner, samt relevant erfaring vil bli vektlagt. Det er viktig med en interesse for digitale verktøy, nettbaserte- undervisningsformer og student veiledning. Det er en fordel med pedagogisk kvalifikasjon og undervisningserfaring. Det vil også bli tatt hensyn til faglige bredde og personlig egnethet.Søkere som ved tilsetting ikke har praktisk-pedagogisk utdanning må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.School of Health Sciences stiller høye krav til den enkelte og tilbyr en spennende arbeidsplass med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Arbeidsoppgaver

Den tilsatte kandidaten vil være med på å videreutvikle bachelor og årsenhenten i pedagogikk, og vil ta del i utviklingen av nye og fleksible etter- og videreutdanningstilbud. Andre hovedoppgaver vil være undervisning, veiledning og sensureringsarbeid. Den som tilsettes vil delta i det alminnelige faglige og faglig-administrative arbeidet ved høyskolen, og oppfordres til videre faglig fordypning.

Hva vi tilbyr

  • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
  • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
  • Arbeidsplass midt i sentrum av Oslo
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
  • Lønn etter avtale

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

  • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
  • Kopier av vitnemål og attester

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Søknadsfrist 05.08.2020

Kontaktpersoner:

  • Hilde Skjerve (Prodekan for utdanning), 92211819
  • Leila Ferguson (Professor og studieprogramleder), 938 65 549

Søk