LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i markedsføring

Søknadsfrist: 12.04.2023

Høyskolen Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og tilbyr et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Om Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring består i dag av om lag 40 ansatte og tilbyr 4 ulike bachelorstudier innen markedsføring og 3 innen reiseliv/service og et masterstudie i markedsføringsledelse for ca. 1600 studenter. Vi tilbyr også en rekke nettstudier samt etter- og videreutdanning.

Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing som også inkluderer Institutt for kommunikasjon og Institutt for ledelse og organisasjon. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innen sine områder. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et sjenerøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Om stillingen

Vi har ledig en 100% prosent stilling som Høyskolelektor innen markedsføring ved Campus Oslo, men søkere som ønsker arbeidssted ved Campus Bergen vil også bli vurdert.

Reisevirksomhet mellom Oslo og Bergen vil inngå i stillingen.

Ønsket oppstart 1. juni 2023 (eller etter avtale).

Arbeidsoppgaver

· Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles ut ifra en norsk og internasjonal kontekst

· Veiledning og sensur

· Opprettholde dialog og nettverk med bransjen

· Forskningsrelatert faglig utviklingsarbeid

· Delta i fagmiljøet og forskergruppe(r) ved instituttet

· Utvikling av kurs og undervisningsopplegg for nett- og samlingsbaserte etterutdanningsprogram

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

· Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet

· Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

· Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå

· Relevant praktisk erfaring innen fagområdet markedsføring/digital markedsføring

· Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

· Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Videre legges det vekt på at søkeren har:

· Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse

· Nettverk og praktisk erfaring fra tidligere arbeid

· Erfaring fra fagområder innen digital- og teknisk utvikling, herunder digital markedsføring

· Nærhet til relevante praksisområder

· Relevant nettverk innen instituttets fagområder

· Engasjement for utvikling av egen og instituttets undervisningskompetanse

· Engasjement for studentenes læring

Personlige egenskaper:

· Skaper god kunnskapsformidling

· Er selvstendig og ansvarsbevisst

· Er omgjengelig og har gode samarbeidsevner som bidrar til et konstruktivt miljø

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. HK oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

· Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem

· CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet

· Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

· Evt publikasjoner

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

· En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner

· Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger

· Gode muligheter for faglig utvikling

· Gode pensjon- og forsikringsordninger

· Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio i Oslo

· Flotte lokaler sentralt i Oslo og Bergen

· Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 12. april

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med instituttleder Ingunn Elvekrok.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS